رمشک
آپلود سنتر دائمی  و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم
 

اخبار وزشی رمشک فوتسال،فوتبال

:

‏ ‏مسابقات فوتسال جام رمضان

یادواره مرحوم یاسر عیدی زاده

گروه بندی مسا بقات

تنجیلک
دهیاری

گلستان دهبالا
گدار :

‏ ‏
نوجوانان

دانشجویان


استقلال
 
بندجلال

 


محب

 

 


ساعت مسابقات

گلستان <:

‏ ‏>مس بندجلال


22:30
نوجوانان <

>استقلال


24:00
گدار<

>دانشجویان


22:30
دهیاری<

‏>محب


22:30
تنجیلک <

>بندجلال


24:30
دهبالا<>استقلال


24:00
گلستان <

>دانشجویان


22:30
محب<>نوجوانان


23:00
گدار <

>تنجیلک


22:30
دهیاری <> دهبالا


24:00
مس<

>دانشجویان


22:10
استقلال <>محب


24:00
گلستان <
گدار


22:30
دهیاری <

>نوجوانان


24:00
گدار <

>مس


22:30
دهبالا <

>محب


24:00
گلستان <

>تنجیلک


22:30
دهیاری <ا

>استقلال


24:00
دانشجویان < ‏>تنجیلک


23:30
نوجوانان <

>دهبالا


24:00

............آغاز مسابقات...........
بندجلال .................گلستان
گلزنان ......

....... گلزنان
..........سعید درزه ای
.....
...... ایرج قلع گنجی


کارت
زرد .......

.........

مهران نادری


نتیجه نهایی
0 بندجلال ......

.......گلستان2
استقلال .........

.......نوجوانان
گلزنان ..........

............ گلزنان
یوسف سلمانی....

.....
امید رمشکی..........


................کارت................

................زرد................

زبیر اربابی..........
خلیل خداترس........


................نتیجه نهایی................
2 استقلال ......

.......نوجوانان0
گدار ...............دانشجویان
گلزنان.............
...........گلزنان
خلیل علیزاده..

... احسان کعنانی


................نتیجه نهایی ................
گدار1........

........1دانشجویان
دهیاری.......

.........محب
گلزنان.......

.........گلزنان
نوید ......

.....ارسلان محسنی

علی.........
اسماعیل.........

جهانبخش ..........


................کارت................
................زرد................
اسماعیل شکر............شهرام
......

.....ارسلان


................نتیجه نهایی................
دهیاری4................1محب
گدار.........
.......تنجیلک
گلزنان........

........گلزنان
عمران پاک....

....محمد رمشکی
خلیل علیزاده....

....یونس تکاور


................کارت................

................زرد................
خلیل خداترس...

..حبیب رمشکی
رمشکی ....

..... سلمان الماسی


................نتیجه نهایی................
گدار2........ا

........2تنجیلک
دهیاری................دهبالا
گلزنان........

........گلزنان
مسعود خیرالله......

علی رمشکی.......
اسماعیل درزه ای.......


................کارت................

................زرد................
علی رمشکی.......


................نتیجه نهایی................
دهیاری3.........

.......0دهبالا
دانشجویان .......

......بندجلال
گلزنان.......

.........گلزنان

یعقوب دادخدایی......

یعقوب دادخدایی.......


................نتیجه نهایی................
دانشجویان2........ا

........0بندجلال
استقلال ................محب
گلزنان........

........گلزنان
ناصر پاک............


................کارت................

................زرد................
عبدی .........

.......ارسلان
جواد................شهرام


................نتیجه نهایی................
استقلال 1........
........0 محب
گدار.................

...............گلستان
گلزنان.............

..............گلزنان
الیاس شیخی..

...جاسم رمشکی

......محمد گنج دانش


................کارت................


................ زرد ................
محمد رمشکی...

...مرتضی


..............قرمز................
ا

ایمان دهبالایی ........
محسن علیزاده .......


................نتیجه نهایی................
گدار1.......

.........2گلستان
دهیاری................نوجوانان
گلزنان........

........گلزنان
مسعود خیرالله........


................نتیجه نهایی................
دهیاری1........
........ 0 نوجوانان
گدار ........

........بندجلال
گلزنان ........

........گلزنان

خلیل علیزاده.......

داریوش شیخی ......


................کارت................
................زرد................

........مهران نادری


................نتیجه نهایی...............
گدار2 ........

........ 0 بندجلال
محب........ ‏........دهبالا
گلزنان........

........گلزنان
یاسر ................فیصل

یاسر ................


................نتیجه نهایی................
محب 2 ................1 دهبالا
گلستان .......
.........تنجیلک
گلزنان ........

........ گلزنان
گنج دانش .......

...... تکاور یونس


................نتیجه نهایی................
گلستان 3 ........

........ 1 تنجیلک
استقلال.......

........دهیاری
گلزنان .....

...... گلزنان
یوسف سلمانی...ا

....مسعود خیر


...............نتیجه نهایی...............
استقلال1 ............... 1 دهیاری
دانشجویان ........

.......تنجیلک
گلزنان ............... گلزنان
احسان .....

.....یونس تکاور
خسرو رمشکی......
خیام رمشکی........

محسنی ........


...............نتیجه نهایی ...............
دانشجویان 4 ......

...... 1 تنجیلک


مرحله حذفی
به صورت رفت برگشت
استقلال ........

....... گلستان
گلزنان ......

.........گلزنان
امید رمشکی...

....سعید چاکری


..............کارت زرد...............
سلمان رمشکی ....ا

... قادر
‏ ‏ ....جاسم رمشکی


............... نتیجه نهایی ...............
استقلال 1 ........

....... 1 گلستان
دهیاری ...............دانشجویان
گلزنان ........

....... گلزنان
علی رمشکی........
علی رمشکی.......


...............کارت زرد...............

جهانبخش ........


...............نتیجه نهایی ...............
دهیاری 2 ......

.......0 دانشجویان
گلستان .......

........ استقلال


...............کارت زرد...............

قادر پور اسفندیاری...


...............نتیجه نهایی ...............
گلستان 3 .......

........ 2 استقلال
ا

این بازے بہ ضربات پنالتے کشید و تیم گلستان موفق شد بازے 3 بر 2 بہ نفع خودش بہ پایان برساند و بہ بازے فینال راہ پیدا کند
دھیارے ...............دانشجویان
گلزنان .......

........گلزنان
یوسف رمشکے .....

یوسف رمشکے .....
اسماعیل ....


...............نتیجہ نہایے ...............
دھیاری 3 .......
..... 1 دانشجویان

تیم دھیارے با غلبہ بہ تیم پر افتخار دانشجویان جواز حضور در مسابقات فینال کسب کردو حریف تیم گلستان در بازے پایانے شد


.............. بازے فینال .............
دھیارے ......

......... گلستان
گلزنان ........

....... گلزنان

اسماعیل درزہ اے....


...............کارت زرد...............
ا

علے رمشکے ......


...............نتیجہ نہایے ...............
در اين بازي تيم دهياري موفق شد با تک گلی كه در نيمه اول به وسيله اسماعيل درزه ای به ثمر رسيد به نفع خود به پایان ببرد و قهرمان این دوره از مسابقات شود

بهترین تیم:
دهیاری
آقای گل:علی رمشکی 5 گل

بهترین خط حمله:دهیاری با 14 گل زده و تنها با 3 گل خورده
بهترین بازیکن این دوره :
اسماعیل درزه ای

پدید :
این مسابقات سعید چاکری

جام رمضان 1393 تیرماه

با قهـــــــــرمانی

تیم دهــــــیاری

به پـایان رسید
ا

دهـــیاری قــــهرمـــان
گــلســـتان نایب قــــهرمان

دانــشــــجویان ســــــوم

درصورتی که مطلبی،خبری یا عکسی،فیلمی،راجب فوتبال رمشک،یا هر اطلاعاتی راجب رمشک داشتید برای ما بفرستید تا با اسم شما در وب قرار گیرد

ارتباط:تماس09136137907


ایمیل:nezamrameshk‎@gmail.com


واتس ساپ:09136137907

و یا در قسمت نظرات به ما بفرستید.
:

‏ ‏با تشکر

 

ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼرمشک،ﺭﻣﺸﮏروستای،ﻧﺎﮒ، رمشک روستای،ﺩﮔﺲ، رمشک روستای،ﮐﻨﺎﺭﺟﻤﺎﻝ،رمشک روستای،ﺳﺮﭼﺎﻩ،رمشک روستای،ﻟﺪﻭ ،رمشک روستای،ﭼﺎﻫﺎﻥ، رمشک روستای،ﺍﺷﮑﻮﺗﻮ،رمشک روستای،ﺩﻫﺪﺭﺍﻥ، رمشک روستای،ﺳﻮﺭﮔﺎﻩ ،رمشک روستایﺩﻩﺑﺎﻻ،رمشک روستای،ﺩﻩﮐﻮﻟﮓ،رمشک روستای،ﮔﺮﯾﭽﺮﺑﺎﻥ،رمشک روستای،ﺧﺮﻭﺱﺍﻭﻧﮓ،رمشک روستای،ﮐﻠﮕﻦ،رمشک روستای،ﻋﻠﯽﺍﺑﺎﺩ،رمشک روستای، ﺩﺭﺯﻩ، رمشک روستای،ﺗﺎﯾﮑﺎﻥ،رمشک روستای،ﺯﯾﺮﺍﺑﺎﺩ، رمشک روستای،ﮐﻬﻨﮏ،رمشک روستای،ﭘﯿﻠﻢ،رمشک روستای،ﭘﯿﺰﮔﯽ، رمشک روستای،ﮔﺎﺭﻭ،رمشک روستای،ﻣﭽﺎﻥ،رمشک روستای،ﺩﻣﯿﺘﺎﻥ،رمشک روستای،ﺯﯾﺎﺭﺕ،رمشک روستای،زیارت گیاهان،رمشک روستای،ﺳﻬﺮﻧﯽ،رمشک روستای،ﺳﺮﻣﯿﺪﺍﻥ، رمشک روستای،ﮔﺎﻭﺑﻨﺎﻥ،رمشک روستای،ﮔﻮﻧﭽﺎﻥ، رمشک روستای،ﮐﻨﮕﺮﻭ، رمشک روستای،ﺭﺍﺳﮏ،رمشک روستای،ﮐﻬﻦﭼﻨﮕﺮ،رمشک روستای،ﮐﻬﻦﺻﻔﺮ، رمشک روستای،ﺣﻮﺭ،رمشک روستای،ﮐﻬﻦﻧﻮﺭﻭﺯ،رمشک روستای، ﺗﮕﮏ، رمشک روستای،ﮐﺮﮐﮏ،رمشک روستای،ﺳﻮﺭﺩﺭ، رمشک روستای،گنج آباد،رمشک روستای،کرم اباد،رمشک روستای،بندجلال،رمشک روستای،رودکارون،رمشک روستای، اب انبار،رمشک روستای ،کتیچ،رمشک روستای،رمش،رمشک روستای،محترآباد،رمشک روستای،گیران،رمشک روستای،ریتک،رمشک روستای،بیرمین، ،رمشک،رمشک دهستان،رمشک اب هوای،رمشک اثار تاریخی،رمشک مدرسه دینی،رمشک مشکلات،رمشک شهر،رمشک مدرسه،رمشک عکس،رمشک تصاویر،رمشک پاسگاه،رمشک نیروی انتظامی،رمشک مولوی،رمشک تنباکو،رمشک هنر دستی،بیا 2 رمشک،رمشک روستا،رمشک شهر،رمشک دانش اموز،رمشک دانشگاه،رمشک چراغ شیخی،رمشک سنی،رمشک شیعه،رمشک جمعیت،رمشک کار،رمشک بیکاری،رمشک مهمان نوازی،رمشک جاهای تفریحی،رمشک روستا ها و دهستان ها،

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: چهار شنبه 7 آبان 1393برچسب:اخبار,فوتسال,فوتبال,ورزشی,خبر فوتسال رمشک,رمشک,ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼرمشک,ﺭﻣﺸﮏروستای,ﻧﺎﮒ, رمشک روستای,ﺩﮔﺲ, رمشک روستای,ﮐﻨﺎﺭﺟﻤﺎﻝ,رمشک روستای,ﺳﺮﭼﺎﻩ,رمشک روستای,ﻟﺪﻭ ,رمشک روستای,ﭼﺎﻫﺎﻥ, رمشک روستای,ﺍﺷﮑﻮﺗﻮ,رمشک روستای,ﺩﻫﺪﺭﺍﻥ, رمشک روستای,ﺳﻮﺭﮔﺎﻩ ,رمشک روستایﺩﻩﺑﺎﻻ,رمشک روستای,ﺩﻩﮐﻮﻟﮓ,رمشک روستای,ﮔﺮﯾﭽﺮﺑﺎﻥ,رمشک روستای,ﺧﺮﻭﺱﺍﻭﻧﮓ,رمشک روستای,ﮐﻠﮕﻦ,رمشک روستای,ﻋﻠﯽﺍﺑﺎﺩ,رمشک روستای, ﺩﺭﺯﻩ, رمشک روستای,ﺗﺎﯾﮑﺎﻥ,رمشک روستای,ﺯﯾﺮﺍﺑﺎﺩ, رمشک روستای,ﮐﻬﻨﮏ,رمشک روستای,ﭘﯿﻠﻢ,رمشک روستای,ﭘﯿﺰﮔﯽ, رمشک روستای,ﮔﺎﺭﻭ,رمشک روستای,ﻣﭽﺎﻥ,رمشک روستای,ﺩﻣﯿﺘﺎﻥ,رمشک روستای,ﺯﯾﺎﺭﺕ,رمشک روستای,زیارت گیاهان,رمشک روستای,ﺳﻬﺮﻧﯽ,رمشک روستای,ﺳﺮﻣﯿﺪﺍﻥ, رمشک روستای,ﮔﺎﻭﺑﻨﺎﻥ,رمشک روستای,ﮔﻮﻧﭽﺎﻥ, رمشک روستای,ﮐﻨﮕﺮﻭ, رمشک روستای,ﺭﺍﺳﮏ,رمشک روستای,ﮐﻬﻦﭼﻨﮕﺮ,رمشک روستای,ﮐﻬﻦﺻﻔﺮ, رمشک روستای,ﺣﻮﺭ,رمشک روستای,ﮐﻬﻦﻧﻮﺭﻭﺯ,رمشک روستای, ﺗﮕﮏ, رمشک روستای,ﮐﺮﮐﮏ,رمشک روستای,ﺳﻮﺭﺩﺭ, رمشک روستای,گنج آباد,رمشک روستای,کرم اباد,رمشک روستای,بندجلال,رمشک روستای,رودکارون,رمشک روستای, اب انبار,رمشک روستای ,کتیچ,رمشک روستای,رمش,رمشک روستای,محترآباد,رمشک روستای,گیران,رمشک روستای,ریتک,رمشک روستای,بیرمین, ,رمشک,رمشک دهستان,رمشک اب هوای,رمشک اثار تاریخی,رمشک مدرسه دینی,رمشک مشکلات,رمشک شهر,رمشک مدرسه,رمشک عکس,رمشک تصاویر,رمشک پاسگاه,رمشک نیروی انتظامی,رمشک مولوی,رمشک تنباکو,رمشک هنر دستی,بیا 2 رمشک,رمشک روستا,رمشک شهر,رمشک دانش اموز,رمشک دانشگاه,رمشک چراغ شیخی,رمشک سنی,رمشک شیعه,رمشک جمعیت,رمشک کار,رمشک بیکاری,رمشک مهمان نوازی,رمشک جاهای تفریحی,رمشک روستا ها و دهستان ها,,
 • داستان های عبرت آمیز

  :

  ‏ ‏داستان عبرت انگیز «مرگ یک جوان در حال تماشای فیلم مبتذل»

  پدر همراه يك شيخ و بقيه همراهان براى شستن جسد پسر جوانش حاضر شده بودند. آن شيخ كه مسئول شستن متوفى بود دستور داد تا آنرا از لباسش مجرد كنند ولى عورتش را با پارچه اى بپوشانند. هنگام برداشتن لباس مرده، آنها متوجه دستمال خون آلودی كه دست راست مرده را پيجانده بود، شدند.

  هنگامى كه خواستند آن دستمال را باز کنند، پدر متوفى سر آنها داد زد و گفت: براى شستن پسرش هيچكس حق ندارد كه آان دستمال را بردارد.


  شيخ مسئول درك كرد كه يك رازى در این دستمال نهفته هست ولى به هر حال براى شستن میت بايست آن دستمال برداشته شود، بنابراین بطور پنهانی به همكارانش گفت: هنگام شستن آب زيادى روى آن دستمال بريزيد تا خودبخود از جايش برداشته شود.

  همکاران وی نیز چنین کردند. در نتیجه دستمال برداشته شد. پدر وقتی دستمال را برداشته شده دید، بر سر آنها پرخاش كرد ولى پس از مدتى به گريه افتاد و به آنها گفت كه حقيقت را برایشان بازگو خواهد كرد تا درس عبرتى باشد براى ديگران.

  او گفت كه ديشب هنگامى كه پسرم وارد خانه شد، من و مادرش در حال شام خوردن بوديم. به او تعارف كرديم كه همراه ما بيايد و شام ميل نماید. ولى با عصبانيت جواب داد كه من ميروم توى اتاقم. به نوكر خانه بگوييد كه غذايم را اتاقم بياورد. سپس رفت توى اتاقش و در را قفل كرد. نوكر غذایش را آماده كرد و خواست كه غذا را نزد او ببرد ولى هر چه در ميزد كسى در را باز نميكرد. من و مادرش نگران شديم و هر چند در ميزديم او در را باز نميكرد. بسيار نگران شديم و فهميديم كه حتما اتفاقى افتاده است، پس قفل در را شكستيم و وارد اتاقش شديم، ولى منظره اى كه ديدم مرا بسيار مبهوت كرد و اى كاش آنرا نديده بودم !

  پسر در حال تماشاى تلویزیون و در حالى كه کنترل تلویزیون را در دست داشت فوت كرده بود، ولى مصيبت بد تر از آن اين بود كه او در حال تماشاى فيلم مبتذل و جنسى جان خود را از دست داده بود. من خواستم كه کنترل را از دستش بردارم ولى هر چه سعى كردم نتوانستم تا اينكه فهميدم اصلا ممكن نيست. پس براى حفظ آبروى خودم و پسرم، چاقويى آوردم كه دستش را ببرم، ولى پس از اينكه كمى آنرا بريدم بسيار خون از آن جارى ميشد و رحمت و شفقت پدريم سبب شد كه ادامه ندهم، ولى تا آنجاييكه توانستم اطراف کنترل كه خارج از كف دستش بود را بريدم ولى قسمتى از آن همانطور كه الآن ميبينيد هنوز در دستش باقى است و نميشود دستش را باز كرد و آنرا بيرون آورد.

  سپس آنها مرده را شستند و با همان ريموت (کنترل) انرا دفن كردند تا روز قيامت !
  -----------------------------------------------------------
  پيامبر صلى الله عليه و سلم در حديث صحيح فرموده است که: “يبعث المرء على ما مات عليه” يعنى: “هر شخصى بر همان حالتى كه مرده باشد (در روز قيامت) بر ميخيزد.”
  دوستان: مرگ در کمینه، نمیدونیم کی می میریم بنابراین همیشه مشغول یاد خدا باشیم. حالا قضاوت كنيد كه اين جوان در روز قيامت در چه حالی برميخيزد ! مگر اينكه خداوند از روى لطف و رحمتش او را مغفرت و ستر كند.
  خداوندا، همه گناهان ما را مغفرت و ستر كن و ما را از سوء خاتمه نجات بده، آمين.

  منبع: گرؤه ؤات ساب.

  خیلی چیزها میدانستیم ولی عمل نمی کردیم این مقاله ای است که خیلی چیزا ازش یادگرفتم ، دوست داشتم دیگران ازش نفعی ببرند
  یکی از علماء بزرگ اهل سنت بنام ابن القیم رحمه الله می فرماید:
  در اثر مرض طاعون دختر جوانی جانش را ازدست میدهد؛پدرش اورا در خواب می بیند ،از دخترش می پرسد آخرت چگونه بود؟ جواب عجیبی میدهد: ما برای امر بزرگی به دنیا آمده ایم ،خیلی چیزها مید انیم ولی عمل نمی کنیم،بخدا قسم یک سبحان الله گفتن یا یک رکعت نماز خواندن در پرونده اعمالم دوست داشتنی تر است از دنیا ومافیها .
  این دخترسخنی بزرگی گفت کنانعلم ولانعملخیلی چیزا میدانیم ولی عمل نمی کنیمخیلی ازما منظورش را نفهمیدیممن شرح این عبارت را بطور مثال بیان می کنم تا بهتر بدانیم،
  1- می دانیم گفتن سبحان الله 100 مرتبه در روزگناهان را ازبین می برد گرچه به اندازه کف دریا باشد،شب و روز می گذردیک بار هم نمی گوییم
  2- می دانیم. دو رکعت سنت ضحی برابر است با 360 صدقه ،روزها را پشت سرمی نهیم واین نماز را نمی خوانیم
  3- می دانیم یک روزدر راه خداروزه سنت بگیریم ،خداوند به برکت آن ما را 70 سال از آتش جهنم دور می کند، هفته می گذرد. روزه نمی گیریم .4-می دانیم :اگر زیارت یک مریضی برویم،در آن روز 70 هزار فرشته ما دعای مغفرت می کنند،این هفته چندتا مریض را ملاقات کردیم
  5-می دانیم اگر کسی درنماز میت شرکت نماید،وتا دفن کردن اورا همراهی کند ،دو قیراط اجر کسب می کند ( قیراط به اندازه کوه احد است )چندتا میت را همراهی کردیم.
  6- می دانیم. اگر کسی برای خدا مسجدی را بنا کند گرچه به اندازه لانه پرنده باشد ، یعنی به اندازه نیازآن منطقه باشد،خداوند در بهشت خانه ای برای او می سازد.آیا در ساخت مسجدی سهیم بوده ایم ولو بمبلغ 10دینار.
  7- می دانیم کمک کردن به بیوه زنی وفرزندان یتیمش ؛ مانند مجاهد در راه خداست ، مانند روزه داری است که اصلا افطار نکند ،ومانند شب زنده داریست که اصلا نخوابد. آیا کمکی به آنهانموده ایم ؟
  8- می دانیم؛ اگر یک حرفی از قرآن بخوانیم یک نیکی کسب می کنیم که خداوند آنرا ده برابرمی گرداند،در روز چقدر قرآن می خوانیم.
  9-می دانیم :حج مقبول پاداشش بهشت است،واز گناه طوری پاک میشود انگار تازه از مادر متولد شده است ،برای انجام دادن حج آیا هیچ فکری کرده ایم.
  10-می دانیم شرف مومن نماز شب خواندن استرسول خدا واصحاب بزرگوارش باوجود مشغول بودنشان بدست آوردن لقمه نان.وشرکت و جهاد در راه خدا نمودن هیچ وقت نماز شب را ترک نکردند.
  آیا برای نماز شب فکری کرده ایم.
  11-همه مامیدانیم قیامت آمدنی است هیچ شکی درآن نیستوخداوند مردگان را برای حساب و کتاب از قبرها بیرون می کشدبرای چنین روزی خود را آماده نمی کنیممردگان را دفن می کنیم نماز بر آنها می خوانیم،ولی برای چنین روزی تلاش نمی کنیم،انگارنامه تضمین شده ای بما داده اند که نوشته شده با شما کاری نیست حساب وکتابی ندارید !!!بدانید برادران عزیز و خواهران بزرگوارهرنفسی که می کشیم به مرگ نزدیک ونزدیکتر می شویم از لحظات زندگی درس بگیریم روش زندگی کردن را تغییر دهیم وخودرا برای حساب وکتاب فردای قیامت آماده کنیم ،روزی که همه از یکدیگر فرار می کنیم روزی که از برادر از مادر واز پدر واز زن وفرزند فرار می کنیم وهر کسی به فکر خودش است .
  خدایا آیا رساندم؟
  خدایا تو گواه باش.


  lovenar

  نظام اربابی پور

  lovenar

  http://lovenar.loxblog.com

  رمشک

  اخبار وزشی رمشک فوتسال،فوتبال

  رمشک

  كد ساعت و تاريخ

  با سلام خدمت شما دوست عزیز نظامم اهل دهستان رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان رشته درسیم هستش علوم انسانی حتما به وب شما هم سرمیزنم وخوشحال میشم اگه توی نظرسنجی شرکت کنید و یا عضوخبرنامه بشید متشکرم. ‏ با عرض سلام و خوش امد گویی خدمت شما بازدید کننده گرامی در این وب سعی در معرفی دهستان رمشک در دنیایی مجازی داریم که البته مطالب دیگری هم قرار خواهد گرفت در حدتوان

  رمشک