رمشک
آپلود سنتر دائمی  و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم
 

توصیه ها و سفارشات لازم برای عـــــــــروس و دامــــــاد

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پیــــــونــــدتان مبـــــــــارک بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com توصیه ها و سفارشات لازم برای عـــــــــروس و دامــــــاد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ((النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ازدواج از ســنـــت و طریقه من است،پس کسی که به سـنـت من عمل نکند از من نیست بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بـــــــــسم الـلـــه الـــــرحمن الـــــــــرحیم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بـــــرادر_وخـــــــواهر جـــوان بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com الـسلام عــــلـیــکــم و رحــــــمه الـــلــه و بـــر کــاته بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پیوند عاشقانه و پیوند خدایی شما را تــبـــریــک مـــی گوییم و خدا را شاکریم که به شما توفیق داد تا با ازدواج،این امر الهی و سنت نبوی،نصف دین و ایمان خود را کامل نمایید و ان شـــــاء الـلـــه با پاینندی به این عهد و پیمان و دیگر اوامر الهی زندگی دنیا و آخرت خویش را آباد نمایید و ثمره این پیوند فرزندان صالح و اندیشمندی باشد که خدمتگذار و باعث افتخار خودتان و جامعه گردند.این مطالب بر گرفته از احادیث صحیح پیامبر (ص)که توسط استاد بزرگوار جناب شیخ موسی باز ماندگان جمع آوری شده است،را تقدیم شما نموده تا با عمل به این نکات ریز و حساس دینی،نور و برکت را در زندگی خویش آورده و نطفه فرزندانی پاک و مومن را تشکیل دهید.از خداوند متعال خواهانیم این ازدواج و پیوند مبارک را آغاز زندگی مبارکی همچون ازدواج و پیوند پیامبر(ص)با خدیجه و عایشه و پیوند علی و فاطمه قرار دهد و فرزندانی چون حسن و حسین و زینب و ام کلثوم را نصیبتان بگرداند. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com توصیه ها و سفارشات لازم برای عـــــــــروس و دامــــــاد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com یــــک¤سنت است که درشب زفاف از دست هم شربت یا شیرینی و یا چیزی دیگر بخورند،زیرا أسما دختر یزید آرایشگر(مشاته)عائشه (رض)می گوید:عائشه را زینت دادم سپس نزد پیامبر (ص)رفتم و او را برای آمدن به نزد عائشه دعوت کردم پیامبر(ص)آمد و در کنارش نشت سپس ظرفی بزرگ از شیر آورده شد،پیامبر(ص)از آن نوشید و به عائشه(رض)داد،عائشه(رض)سرش را پایین انداخت و شرم کرد اسما (رض)گفت با تندی به او گفتم:ظرف شیر را از دست پیامبر(رض)بگیر.و عائشه(رض)ظرف شیر را گرفت و آن را نوشید. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دو¤سنت است پس از رفتن همراهان،دو رکعت نماز با جماعت(مرد در جلو و زن کاملا پشت سر مرد)بجا آورده و بعد از آن برای خود و خانواده اش و برای سعادت زندگی مشترک خویش دعا کرده و بگوید: بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ((.اللهم بارک لی فی أهلی و بارک لهم فی،اللهم اجمع بیننا ما جمعت بخیر و فرق بیننا إذا فرقت إلی خیر.)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com معنی.((خداوندا!اهل و عیالم را برایم مبارک گردان و مرا نیز برای آنها مبارک گردان.خداوندا!تا آنگاه که با هم بودن ما خیر هست،ما را با هم جمع کن و هر گاه در جدایی مان خیر باشد بین ما جدایی بیفکن.)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ســــــه¤از سنت های شب زفاف این است که داماد دستش را روی پیشانی همسرش قرار دهد و بگوید: بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ((بسم الله اللهم إنی أسالک خیرها و خیر ما جبلتها علیه و أعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه.)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com معنی.((خداوندا!خیر او را و خیر آنچه را در او آفریده ای از تو می خواهم و به تو از شر او و شر آنچه در او افریده ای پناه می برم.)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چهار¤سنت است همیشه هنگام جماع و آمیزش،زن و مرد این دعا را بخوانند. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ((بســـم الله،اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com معنی.((بــه نـــام خــــدا،خــــــدایـــــا شیطان را از ما دور نگهدار و شیطان را از فرزندی که به ما عطا می فرمایی دور بگردان.)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com از ابن عباس (رض)روایت است پیامبر (ص)فرمودند:بعد از خواندن این دعا اگر خداوند به آنها فرزندی عطا فرماید شیطان هرگز نمی تواند به او ضرر و آسیبی برساند. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تـــــــــوجـــــــــه:بیاییم فرزندانمان را با خواندن این دعا از زمان بسته شدن نطفه در حفظ خدا قرار بدهیم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پـــنـــج¤اگر جماع تکرار شد سنت است قبل از جماع بعدی وضو بگیرند لیکن غسل کردن بهتر است. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ((هذا أزکی و أطیب و أطهر.)) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com شـــــــــش¤فردی که جنب شد سنت است قبل از خواب وضو بگیرد. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com از عمار بن یاسر(رض)روایت است که رسول لله(ص)فرمودند:سه نفر هستند که فرشته به آنها نزدیک نمی شود: بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com جـــســــد کــــافر،مـــــردی که از عــــطر زنــــان(ترکیب شده از زعفران و غیره)استفاده کند،شــــخــص جـــنــب مگر اینکه وضو بگیرد. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دقت شود این وضو واجب نیست و می توان احیانا بجای وضو تیمم نمود. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com هــفــت¤برای مرد حرام است که در حال قاعدگی و یا در دبر (عقب)با همسرش جماع کند. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com از ابو هریره(رض)روایت است که پیامبر(ص)فرمودند:هر کس با (زن)حائض یا با زنی در غیر محل نسل(عقب)جماع کند نزد کاهنی برود و او را تصدیق نماید،به آنچه بر محمد(ص)نازل شده کفر ورزیده است. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com نـهــم¤از ابوهریره (رض) روایت است که پیامبر(ص)فرمودند:و برای تو_مسلمان _در جماع با همسرت اجر و پاداش است، گفتند:ای پیامبر(ص)آیا یکی از جهت ارضای غریز خود جماع می کند،برای او اجر است؟ فرمودند:آری،به نظر شما_بنگرید_اگر غرایزش را از راه حرام ارضا کند آیا بر او گناه است؟پس همچنین وقتیکه آنرا از راه حلال ارضاء نماید برایش اجر است. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ده¤سنت است داماد صبح بعد از روز ازدواج (زفاف)به نزد اقوام نزدیکش برود و او برای آنها دعا کند و آنها برای او دعا کنند. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com یـــــــــازده.سنت است که مردم به داماد تبریک بگویند و او از آنها در خواست دعا کند و مردم نیز برای او دعا کنند.

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: جمعه 30 فروردين 1392برچسب:توصیه ها و سفارشات لازم برای عـــــــــروس و دامــــــاد,
 • ایدز اچ آی وی

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بیماری ایدز.اچ آی وی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com با گذشت بیش از سی سال از شروع همه گیری اچ آی وی/ایدز حدود ۴۰میلیون نفر در سراسر جهان با این ویروس زندگی می کنند و حدود ۳۰میلیون نفر از این بیماری جان باخته اند.دسترسی به آموزش،پیشگیری،مراقبت و درمان مهم ترین عامل در کنترل و پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.با تلاش و تعهد برای افزایش آگاهی و پیشگیری از رفتارهای منجر به ابتلا به اچ آی وی/ایدز دیدگا همان را به نیل به این هدف معطوف داریم:به صفر رساندن موارد جدید ابتلا به اچ آی وی،به صفر رساندن انگ و تبعیض و به صفر رساندن مرگ های ناشی از ایدز. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تعریف اچ آی وی/ایدز بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ایدز بیماری است که توسط ویرس به نام اچ آی وی(ویروس نقص ایمنی انسان)ایجاد می شود. این ویروس به تدریج قدرت دفاعی بدن را ضعیف می کند به طوری که فرد به انواع عفونت ها و سرطان ها مبتلا شده و در نهایت منجر به مرگ می شود. از زمانی که فرد به اچ آی وی مبتلا می شود یعنی از زمان ورود ویروس،تا شروع بیماری ایدز ممکن است بیش از۱۰سال طول بکشد در این مدت فرد سالم بوده،می تواند به کار و فعالیت خود ادامه دهد.ولی احتمال انتقال ویروس به دیگران وجود دارد ابتلا به اچ آی وی از ظاهر فرد مشخص نمی شود. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اچ آی وی چگونه وارد بدن میشود؟ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تماس جنسی با فرد مبتلا بدون استفاده از کاندوم، بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com استفاده از مشترک از وسایل تزریق و یا سایر ابزار تیز و برنده مثل تیغ و سوزن خالکوبی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com انتقال خون و فراورده های خونی آلوده،از مادر به نوزاد طی حاملگی،زایمان و شیردهی، بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com شایع ترین راه ابتلا به(اچ آی وی)در جهان تماس جنسی نامطمئن و در این،استفاده مشترک از وسایل تزریق در بین مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی است. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چه عواملی خطر ابتلا را در تماس جنسی بیشتر می کند؟ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تماس های جنسی محافظت نشده. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com وجود یک بیماری آمیزشی درمان نشده(زحم،ترشح و یا سوزش دستگاه تناسلی می تواند از علائم آن باشد.) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مصرف مواد مخدر،الکل،مواد محرک و روان گردان شامل مواد آمفتامینی(شیشه و اکستاسی)قدرت تصمیم گیری فرد را برای پرهیز از رابطه جنسی حفاظت نشده محتل می کند. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com آیا لازم است افراد مبتلا به اچ آی وی از سایرین جدا گردند؟ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ویروس مولد ایدز از طریق تماس های معمولی مثل .دست دادن.در آغوش گرفتن.رو بوسی کردن.عطسه کردن و سرفه کردن.استفاده از ظرف و وسایل غذا خوری مشترک،استفاده از استخر و توالت و حمام مشترک و نیش حشرات منتقل نمی شود.افراد مبتلا نیاز به حمایت و همدلی جامعه دارند.

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:ایدز اچ آی وی,
 • روزه عاشورا

  بسم الله الرحمن الرحیم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com روزه عاشورا بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com عاشورا در لغت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com روز دهم ماه محرم را عاشورا گویند،عدد ده را در عربی عشر می گویند و این کلمه به چند لفظ در لغت عربی ذکر شده است مانند:عاشوراء.عشوراء.عاشورا عشورا.عاشور. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com امر به روز گرفتن عارشورا بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com رسول الله(ص)روز عاشورا در مکه روزه می گرفتند و با هجرت به مدینه در روز دهم محرم سال دوم هجری دستور دادند تا همگی این روز را روزه بگیرند در حالی که بعضی از مردم مانند روز های دیگر شروع به خوردن و نوشیدن کرده بودند،رسول الله(ص)به قریه ها و دهکده های اطراف مدینه نیز اشخاصی فرستاد تا به مردم اطلاع دهند که روزه بگیرند.و کسانی که در این روز شروع به خوردن و نوشیدن نموده بودند نیز از خوردن و نوشیدن امتناع (خود داری)ورزند و بقیه روز را روزه بگیرند. ازسلمة بن اكوع روايت است که رسول الله(ص)به مردی از قبیله اسلم امر نمود تا به مردم اعلان نماید،کسی که تا حالا نخورده است روزه بگیرد زیرا امروز رو عاشورا است.(بخاری۲/۵۹) علما اتفاق نظر دارند که روزه ی روز عاشورا سنت است.روزه ی عاشورا در ابتدای اسلام واجب بود و سپس حکم آن مستحب گردید،زیرا رسول الله (ص)بعد از فرض رمضان کسی را به گرفتن روزه ی روز عاشورا امر ننموده است. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com فضیلت روزه عاشورا بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ¤روزه گرفتن در این روز میان همه پیامبران پیشین معروف بوده است.نوح و موسی علیهم السلام به خاطر نجات از قوم کافران روزه می گرفتند. بدین جهت یهود این روز را روزه گرفته و نصاری این روز را با عظمت می شمارند،قریش نیز به خاطر گناه بزرگی که انجام داده بودند در این روز روزه گرفته و پوشش کعبه را عوض می کردند. ¤از ابو قتاده روایت است از رسول الله در مورد روزه ی عاشورا پرسیده شد،رسول الله(ص)در جواب فرمود:گناهان سال گذشته را محو می کند.(مسلم 1162) مراد محو گناهان صغیره است،اگر گناه صغیره نداشته باشد پس امید است از گناهان کبیره اش کاسته شود،اگر گناه کبیره نیز نداشت،مرتبه و مقام این مومن ارتقا می یابد. ¤از ابو قتاده روایت است که رسول الله (ص)فرمود:امیدوارم که خداوند روزه ی روز عرفه را سبب محو گناهان یک سال قبل و یک سال بعدش قرار دهد و امیدوارم که خداوند روزه ی عاشورا را سبب محو گناهان سال گذشته قرار دهد.(مسلم1976_ابوداود2425) ¤ربیع بنت معوذ می گوید،ما روز عاشورا را روزه می گرفتیم و فرزندان خردسال خود را نیز وادار به روزه گرفتن می کردیم.و برای آنها عروسکهای پشمی می ساختیم.و هر وقت یکی از آنها برای غذا گریه می کرد،او را با آن عروس،سرگرم می کردیم تا اینکه وقت افطار ،فرا می رسید.(بخاری1960) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دید گاه علما در مورد روزه ی روز عاشورا بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دیدگاه اول.روزه گرفتن دهم محرم به تنهایی: بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله(ص)امر به گرفتن روزه در روز عاشورا فرمود.(بخاری1863) بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دیدگاه دوم .روزه گرفتن نهم و دهم : از ابن عباس روایت است:هنگامی که رسول الله (ص)روز عاشورا را روزه گرفت و امتش را به روزه گرفتن این روز امر فرمود.یاران رسول الله(ص)فرمودند:ای رسول خدا این روز با عظمتی نزد یهود و نصاری است ،رسول الله(ص)فرمود:اگر سال آینده این روز فرار رسید،ان شاءالله روز نهم را نیز روز خواهم گرفت.(مسلم1916)

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:روزه عاشورا,
 • چگونگی وضو و تیمم

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چگونگی وضو بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com یک_بسم الله الرحمن الرحیم را گفته دستم را تا مچ آن می شویم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دو_سه مرتبه آب در دهان می گردانم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com سه_سه مرتبه آب در بینی می گردانم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چهار_نیت برداستن و بجای آوردن وضو را دارم.و آب را به صورتم می پاشم و سه مرتبه آن را می شویم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پنج_اول دست راست سپس دست چپم را سه مرتبه تا پشت آرنج می شویم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com شش_قسمتی از سرم یا تمام آن را با آب مسح میکنم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com هفت_گوشهایم را با آب مسح میکنم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com هشت_اول پای راست سپس پای چپم را سه مرتبه تا پشت قوزک پا می شویم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تیمم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com یک _بسم الله الرحمن الرحیم. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دو_کف هر دو دست را به خاک میزنی،و آن را بر رخسار خود میکشی. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com سه_دو باره کف هر دو دست را به خاک زده و دستها را تا مچ،یا تا آرنج دست میکشی. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:چگونگی وضو و تیمم,
 • اطلاعاتی درباره رمشک

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com داستان استخر! به زبان محلی گولم رمشک بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com استخر (گولم ) باعث مرگ یک دانشجوی شد آپلود عکس رایگان بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com احمد پاکان بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com سن 19سال کلاس سوم دبیرستان هم کلاس خودم بود این مرحوم فردی بود مهربان وجودش پر از محبت و درس خوان کلاس بود در ضمن من و مرحوم پاکان روی یک میز نشته بودیم و درس میخواندیم از کلاس دوم راهنمایی تا سوم دبیرستان با هم بودیم مرحوم احمد پاکان قبول شد رفت پیش دانش گاهی ولی من همان سوم باقی ماندم مرحوم احمد پاکان کنکور رو هم قبول شد که این اتفاق براش افتاد؟ داستان بر میگرده به روز عید بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مرحوم: احمد پاکان بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بعد از تمام شدن نماز عید با دوستان و برادر کوچکتر خود به طرف استخر(گولم) میروند اولین کسی که به داخل استخر میره مرحوم احمدپاکان است با رفتن به داخل اسخر(گول )زمانی که به زیر آب میره حدود 3-2دقیقه طول میکشه میاد بیرون انگار زمانی که تا دست خودش رو بالا دوستان خود رو صدا می زنه اما دوستان وی فکر میکند که شاید مرحوم داره شوخی میکنه و اونا توجهی بهش نمی کند بعد دوباره به زیر آب میره حدود 3:4دقیقه ازش خبری نمیشه که دوستانش نگران میشن میرن خانه خودشان خبر میدن که مرحوم پاکان رفته داخل گولم و دیگه بالا نیامد مردم همه جمع میشن چند نفر میرن داخل گولم از به دلیل عمق زیاد نمی توانند مرحوم رو پیدا کنند تا این که شخصی به نام ادریس تکارو با کلی زحمت توانست مرحوم پاکان رو از گولم بیرون بیاورد یک ساعت طول میکشه تا مرحوم پاکان رو از استخر(گولم) بیرون بیارن بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com نحود درست شدن گولم یا همان استخر. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com زمانی جای که آب از شیب بالا به زمین سرازیر میشود به وجود می آید.در رمشک با بارش باران و جاری شدن رودخانه ها این گولم ها یا(استخر)درست میشود. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گولم گزو بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com این استحر(گولم گزو) با بارش باران و زیاد شدن آب های جاری از اطراف و حرکت تمام آنها به سده ی که از سال های گذشته مردم ساختن این سده کوچک بر اثر جاری شدن سیل خراب شده بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com پر از خاک شده طرف دیگران که داری شیب میباشد وقتی رود جاری میشود آب از بالای دیوار با سرعت سرا زیر میشود که با عث کندن زمین میشود و گودال های بزرگ به جا میگذاره این گودل ها بعد از تمام شدن رود پر از آب می ماند. مردم-بچه ها برای شنا تفریح به آنجا می روند و حموم میکند بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گولم گزو باعث گشت شدن چند نفر آدم شد؟به گفت مردم این گولم دار (جند).(پشمک) (شخص) میباشد. ‏ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اولین طوایف در رمشک بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ارباب بود بعد طوایت نظیر رییس سرحدی رمشکی سالار استاد نوکر بلوچ قنات بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com حدود به 95درصد مردم رمشک دارای مذهب تسنن می باشند بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اولین خانه های که در روستای بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com توپ- توپ گلی(چلی) .توپ سیمانی-توپ حصیلی(کپاشی):خانه هایی که ازجنس چوب درخت خرماساخته میشوندودربرابرباران وزلزله مقاوم هستند بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مدارس مرکز دهستان رمشک بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com حضرت زینب(س) دبستان شهیدمیرتاج الدینی دبیرستان آیت ا...حکیم دبیرستان آمنه مدرسه راهنمایی شبانه روزی شهیدمطهری مدرسه راهنمایی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ادبیات بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ادبیات رمشک اگر به فرهنگ لغات این دهستان مراجعه کنید مشاهده می کنیدکه بیشترلغات مورداستفاده با حرف کاف(ک) شروع می شوند. منبع.رمشک همه جایی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ضرب المثل بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گو حرمردترنیدهه. -یاون توجوگن کته. -پیما ای دوتاگی ملوم بو -مو یاو ته ماهی هر روچه هه گیر یای. .کوه به کوه نیرسه آدم به آدم رسه. -اگر صد سال در بیابان خیران شوی بهتر از آن است که محتاج نامردان شوی. -سرت یو بنت آتش. -واک حری نیبو چانک پالمن. -ناس ملو بی چادنی. -سوار حرنهن لنگن پرنه. -بزمیشن کنه. -هچ بلوچی نیگویه دوگ من ترشن. -سیسک گورسگندکن. -یودزی نمبی کجابری. -میش ممره تا بهار. -نم تلو شه ویرن. -حرمردبهای گشته. -پیرزال وتحمک. -حرای پیری رهوارنیبو. -گوون نرین اگو بدوشی. -دست اُدهن حویی رسه. -کنا بریاره سنگ اُسریاره. -گین راستی نیکشه. -اگ گهتی کلاگ سهن کبول مکن. -حدااُحری دی شاهی ندا. -نمی بگه جای بهه. -بش کنوک بشی نی. -چک ای ریش باوو. منبع.رمشک همه جایی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: چهار شنبه 28 فروردين 1392برچسب:رمشک,اطلاعاتی در مورد رمشک,دهستان رمشک,,
 • عکس ورزشی فوتبال

  آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 11 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 12 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 13 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 14 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 15 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 16 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 17 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 18 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 19 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 20 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 21 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 22 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 23 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 24 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 25 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 26 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 27 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 28 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 29 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 31 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 32 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 33 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 34 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 35 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 36 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 37 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 38 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 39 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 40 آپلود سنتر دائمی و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم 42

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:عکس ورزشی فوتبال,
 • گزارش ورزشی فوتبال رمشکی

  دهستان رمشک

  یکی از روستاهای فعال درزمینه ورزش خصوصا فوتبال می باشد‏ ‏

  این دهستان از طرف مسئولین در حال ساختن یک ورزشگاه می باشند الان حدود چند سال هست که هنوز این ورزشگاه که به حال خودش رهاشده معلوم نیست که چه وقت به آن رسیدگی شود
  مطالب بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com زیر منع وب

  "rameshk1.loxblog.ir


  می باشد اگر دوست دارید بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com در مورد بازی های رمشک بیشتر بدانید به وب رمشک یک سر بزنید بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  معرفی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تیم استقلال رمشک بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  سال تاسیس تیم استقلال به بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 1370 برمیگردد

  این تیم ابتدا با اسم پاس وارد عرصه ی فوتبال شد

  " و بعدها به استقلال تغییر نام داد.ابتدا قدرت چندانی نداشت و باخریدن بازکنانرفته رفته قدرت گرفت. استقلال تیم قدرت مندی است که میشه گفت همه ی جام ها رو فتح کرده و فقط تعداد کمی از آن هارا به حریفان داده. سرمربی و مدیر عامل تیم استقلال اسماعیل سهراب هست همینطور تاسیس این تیم به دست آقای سهرابی بود


  این تیم بار ها و بارها به لیگ شهرستانرفته و پر قدرت ظاهر شده اما بنا به شرایطی نتواسته نتیجه دلخواه را به دست بیاورد و از گردونه ی مسابقات کنار رفت

  کاپیتان این تیم محمد پاک طینت است

  پر افتخار ترین تیم های رمشک‏ ‏

  - استقلال 2- خیبر 3- پیروزی 4- گارو
  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com نتایج رده بندی و فینال‎ ‎رمشک

  " بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


  خیبر که روحیه ای نداشت چون حقش رو خورده بودند و بازیکنانش کمی عصبی , نتیجه رو مقابل تیم با روحیه ی گارو باخت و گارو سوم شد. فینال با برتری ۳-۰ استقلال به پایان رسید و پیروزی باز هم مقابل استقلال شکست خورد و رتبه اولی رو از دست داد و دوم شد استقلال اول شد من خودم نیز جزء تیم خیبر هستم.که موربی آن عیسی رمشکی است بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ‏.

  نتایج نییمه نهایی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  تیم خیبر۲-۳ مقابل پیروزی باخت البته حق خیبر بگفته ی بازیکنان وعده ی زیادی از تماشگران توسط داور خورده شد و از فینال باز ماند و در ان سوی بازی ها استقلال در ضربات پنالتی گارو رو برد این بازی در دقیقه های قانونی و وقت های اضافه ۲-۲ تمام شد و به ضربات پنالتی کشید که استقلال ۴-۳ برد‏ ‏

  برد خیبر و پیروزی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com خیبر ۳-۱ گارو رو شکست داد و همراه گارو به مرحله ی بعد صعود کرد .پیروزی هم ۳-۰ زیارت رو شکست داد و به عنوان تیم اول و استقلال بعنوان تیم دوم صعود کرد.

  " برد پر گل استقلال و برد ده بالا استقلال ۵-۲ پیزگی رو شکست داد و ده بالا ۳-۱ شهرداری را شکست داد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


  برد پر گل پیروزی و برد خفیف استقلال بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  پیروزی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ۵بر۱ تیم بند جلال را در هم کوبید و استقلال مقابل زیارت به سختی با نتیجه ی ۱-۰برد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  برد گارو و تساوی خیبر‏ ‏

  در جریان این بازی ها بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دیروز تیم گارو ۴بر ۲ تیم ده بالا را شکستداد; و بازم خیبر ناکام از پیروزی و این بار مقابل شهرداری ۰بر۰ تن به تساوی داد و بازی بعد محکوم به برد است بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com .  جدول بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گروه ۲

  "گارو ۶ امتیاز*‎:)‎خیبر ۲ امتیاز*‎:)‎ده بالا ۱ امتیاز بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com *‎:)‎شهرداری ۱ امتیاز


  جدول گروه۱

  گروه ۱ ‏ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com (بندجلال ۶ امتیاز*‎:)پیزگی۳ امتیاز*‎:)‎استقلال ۳ امتیاز*‎:)پیر‎وزی ۰ امتیاز*‎:)‎زیارت۰ امتیاز*‎:)پیزگی‎‏ تفاضل کل بهتری نسبت به استقلال دارد همه ی تیم ها به جز پیروزی و زیارت ۲ بازی انجام دادن بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  نتایج روز سوم جام نوروز. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com استقلال و پیروزی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  برد خفیف مس بندجلال و شکست سنکین پیروزی مقابل استقلال. در جریان این مسابقات امروز تیم بندجلال که تا دقیقه های ۶۰; ۵بر۱ جلو بود و برد خودش رو تضمین کرده بود با طوفان پیزگی مواجه شد که در عرض ۲۰دقیقه ۴ گل دریافت کرد و تا تمام شدن بازی زیر توپ باران پیزگی بودن ناگفته نماند تیم پیزگی ۹نفره این گلها را به ثمر نشاند همجنین اولین حضور پیزگی هست این نشان دهنده ی این است که واقعا فوتبالیست هستن؛ اما بازی حساس استقلال و پیروزی که با نتیجه ی ۳بر۰ به نفع استقلال تمام شد این بازی از حساسیت بالایی بر خورداربود که در همان دقیقه های اول کارت زرد داشت گل اول این بازیرو جواد رمشکی با سانتر قشنگ احساس کنعانی با سر وارد دروازه کرد و گل دوم که مسعود رمشکی پاس داد تا هم تیمیش توپ رو وارد دروازه کنه که ابراهیم شهدوست زاده با دست جلوی توپ رو گرفت و پنالتی شد که کاظم ده بالایی توپ رو وارد دروازه کرد گل سوم رو هم عمران پاک طینت وارد دروازه حریف کرد و بازی با همین نتیجهبه پایان رسید این بازی یک اخراجی هم داشت که مسلم از تیم پیروزی بود بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com نتایج بازی های روز دوم لیگ نوروز

  " بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com امروز ۲ بازی انجام شد ,گارو برد و خیبر مساوی کرد. بازی اول با نتیجه ی ۳بر ۲ باسختی به نفع گارو تمام شد. بازی دوم که بین خیبر و ده بالا بود ۳بر۳ شد خیبر تا دقیقه های ۷۰; ۳بر۱ جلود. اغاز جام نوروز رمشک امروز لیگ رمشک در سال جدید یعنی سال ۹۱ شروع شد این بازی در نوروز انجام میشوند. امروزدو بازی برگزار شد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com .


  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com جام دهه ی فجر بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  ‏ ‏

  این جام با 5 تیم برگذارشد استقلال که قهرمان شد بازی اول رو که با خیبر داشت 3بر1برد بازی دوم رو مقابل گارو 4بر2 برد و تیم فرهنگیانرا 4بر1 درهم کوبید و فقط مقابل دانش آموزان1بر1 مساوی شد.گارو که دوم شد مقابل دانش آموزان که 2بر0عقب بود رو 2-2مساوی کرد و بازی بعدی خود رو مقابل استقلال واگذار کرد مقابل فرهنگیان 3بر1 پیروز شد و در آخر باخیبر که نیمه ی اول 2-0به نفع خیبر بود نیمه یدوم 4-3 نتیجه رو به نفع خودش تغییر داد.دانش آموزان که سوم شدند اول که باگارو داشتند مساوی شد بازی بعدی مقابل فرهنگیان رو بردند بازی مقابل خیبر رو2-1واگدار کردند ومقابل استقلال مساوی شدند.خیبرکه جایگاه بدی رو داراست بازی اول مقابل فرهنگیان1-1مساوی کرد-بازی دوم مقابل استقلال واگذار کرد بازی سوم رو مقابل دانش آموزان 2-1بردند و مقابل گارو4-3مغلوب شدند .آخرین تیم که فرهنگیان است بازی اول باخیبرمساوی شد بازی دوم رو با دانش آموزان باختند سوم هم مقابل گارو باختند و چهارم رو هم مقابل استقلال باختند


  "


 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:رمشکی,گزارش ,ورزشی ,فوتبال ,رمشک,رمشکی,گزارش ورزشی فوتبال رمشک,
 • انتخاب امام جمعه رمشک

  انتخاب امام جمعه رمشک بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  مولوی عبدلملک ‏ ‏

  امام جمعه رمشکبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  از طرف

  "دولت محترم جمهوری اسلامیبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


  برکنار شد

  روز جمعه 22 وم مهر

  دولت محترم جمهوری اسلامی‏ ‏

  مولوی یونس بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com را به عنوان امام جمعه رمشک در روزجمعه جلوی تمامی نمازگزارن مردم رمشک ایشان را به عنوان امام جمعه رمشک قرار داد که به موجب این

  "


  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com انتخاب مولوی یونس به عنوان امام جمعه دهستان رمشک باعث ایجاد اختلاف شده که برخی مردم رمشک با این انتخاب مخالفت کردند تا جایی که مسجد را ترک و نماز جمعه را در منازل خود ادا کردند من که مسجد رو ترک نکردم چون که حرف یکی دو روز نیست حرف چند سال است که قرار مولوی یونس امام جمعه بشه نمیشه نماز جمعه را چند سال داخل خونه خوند پس به همین خاطر من نماز جمعه پشت سر مولوی یونس فریضه مهم الهی یعنی نماز جمعه با جماعتبرگزار شد رو ادا کردم من آقای مولوی یونس را به عنوان امام جمعه به ایشان و تمامی نمازگذاران این دهستان تبریک عرض میکنم

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:انتخاب امام جمعه رمشک,
 • عبادت

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com عبادت بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com عبادت بر پنج نوع است‏ ‏ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  یک شهادتین بمعنی گواهی دادن آنکه نیست معبودی بحق جز خدا(اشهد ان لا اله الا الله)و گواهی دادن آنکه حضرت محمد فرستاده خدا است (اشهدان محمدا رسول الله ‏ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com )

  دو نماز بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com سه زکات

  " بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چهار روزه ماه رمضان


  پنج حج عمره بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: یک شنبه 25 فروردين 1392برچسب:عبادت,
 • جهاد

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: جمعه 23 فروردين 1392برچسب:جهاد,
 • آموزش نماز

  آموزش نماز
  بعد از اتمام طهارت و پاکیزکی بدن و محل نماز و مسلمان از دخول وقت نماز مطمئن شد بطرف قبله که خانه خدا در مکه است ایستاده و برای هر نمازی که می خواست بخواند اعم از فریضه و سنت و نافله در قلب خودش نیت می کند و سپس اعمال ذیل را انجام می دهد: !
  نظر
  (1)در حالیکه به سجده گاه خودش می نگرد تکبیر تحریمه(الله أکبر)می گوید.


   
  (2)در هنگام گفتن تکبیه تحریمه هر دو دست خود را در تا برابر دو شانه و یا مقابل گوشها بالا می برد.
  (3)و سنت است که بعد از تکبیر تحریمه دعای استفاح نماز بخواند و بگوید:
  D: !  (سبحانک اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا إله غيرك).
  بار إلها!ما تو را منزه می دانیم،و تو را حمد و سپاس می گوئیم،و نام تو را برتر می دانیم و هیچ معبود بر حقی غیر از تو وجود دارد..


  (4)سپس می گوید:(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم،بسم الله الرحمن الرحیم).پناه می برم به خدا از شر شیطان ملعون و نفرین شده،بنام خداوند بخشاینده مهربان.

  سپس سوره فاتحه را قرائت می کند.


  (الحمد لله رب العللین¤ الرحمن الرحیم¤ مالك يوم الدين¤إياك نعبد و إياك نستعين¤اهدنا الصراط المستقيم¤صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين)
  و بعد از آن مي كويد:(آمين)
  D:)!!!(يعني:همه ستايشها براي خدا كه پروردگار جهانیان است که او ¤بسیار بخشایشگر،بسیار مهربان است¤مالك و دارنده روز جزا است¤تو را بندگی کنیم و بس،و از تو معو نت و کمک جوئیم و بس¤برسان ما را براه راست¤راه مردمی که بر ایشان إنعام و لطف فرمودی (راه پیغمبران و صدیقان و شهیدان و صالحان)نه راه خشم گرفته بر آنان که یهود باشند،و نه راه گمراهان که نصاری باشند،که هیچکدام از آن دو گروه بر راه راست نیستند).


  (آمین) دعای ما را بپذیر،و ما را به راه راست پایدار فرما.
  (5)سپس سوره ای از سوره های قرآن که آن را حفظ دارد قرائت می کند مانند:!

  (قل هو الله أحد¤الله الصمد¤لم یلد¤و لم یو لد¤و لم یکن له کفوا أحد)
  (بگو ای پیغمبر خدا به کسیکه درباره صفت پروردگارت از تو پرسید_بگو که:الله آن خدای یکتای پاک و منزه از ترکیب و تعدد است_او یکتای یکتا است¤خدای یکتا است که همه بندگان برای انجام و بر آورده شدن حوائج به او تعالی روی می آورند،و از او تعالی مدد می جویند_صمد و مقصود فقط ذات پاک او است¤نزاده و زاده نشد_برای اینکه زادن و زائیده شدن نشانه مخلوق بودن است_که محل تغیر و حوادث هستند¤و نبود برای او تعالی همتائی _کس نیست که بتواند همتای خدا باشد_خدا نه مانندی دارد،نه کسیکه بتواند در مقابل خدا قرار گیرد).
  (6)بعد از آن به رکوع رفته می گوید:(الله أکبر)و دو دست خود را بر زانوی خود می گذارید و می گوید:(سبحان ربی العظیم) (پاک است پروردگار بزرگ من). و سنت است که سه بار یا بیشتر آنرا تکرار کند.


  (7)سپس سر را از رکوع بلند کرده می گوید:
  (سمع الله لمن حمده)

  (خدا می شنود_و می پذیرد_ستایش کسیکه او را ستایش نماید)،خواه إمام باشد و یا منفرد(تنها گذار). و بعد از راست شدن و آرام گرفتن از رکوع می گوید:
  (ربنا و لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مل السموات و مل الارض و مل ما بينهما و مل ما شئت من شيء بعد) !
  (ای پروردگار ما!ستایش حقیقی ویژه تو است،بیشترین و بهترین و مبارکترین حمد وسپاس که آسمانها و زمین، و آنچه بین آن دو است،و آنچه تو خواهی پر شود از آن).
  اما اگر متقدی باشد در این هنگام می گوید: (ربنا و لک الحمد....)تا آخر این دعاء.


   
  (8)سپس سجده کرده می گوید: (الله اکبر)و بر اعضای هفتگانه خود سجده می کند که عبارتند از: پیشانی با بینی،و کف هر دو دست،و هر دو زانو،و سر و انگشتان دو پا،و می گوید: (سبحان ربی الأ علی)، پاک است پروردگار بزرگ من. سه بار و یا بیشتر آن را تکرار می کنید،علاوه بر آن هر چه دوست داشت می تواند دعا کند.
  (9)سپس در حالیکه سر خود را از سجده بلند می کند:(الله أکبر) آنگاه برای پای چپ خود می نشیند و پای راستش را نصب می کند و دستهایش را روی ران و زانویش می گذارد و می گوید: (رب اغفر لي و ارحمني و عافني و ارزقني و اهدني و اجبرني)
  D: !  اي پروردگار من!از گناه و تقصیراتم در گذر،و به من رحم کن،و مرا عافیت ده،و مرا روزی عطا کن،و مرا هدایت فرما،(واجبرنی):آنچه بر انسان می گذرد از نقص در بدن،مانند مریضی و امثال آن،و در دین،مانند کوتاهی کردن در اوامر و دستورات،و افراط (زیاده روی)در محظورات که آن را جبران فرماید.
  (10)سپس در حالیکه
  (الله أکبر)!
  می گوید سجده دوم را بجا می آورد،آنچه در سجده أول انجام داده در سجده دوم نیز تکرارش می کند.
  (11)سپس


   
  (الله اکبر)
  گویان برای رکعت دوم بلند می شود،بدین ترتیب رکعت أول تمام می شود.
  D: !  (12)سپس سوره فاتحه و یک سوره (یا چند آیه دیگر)از قرآن می خواند و به رکوع می رود،از رکوع بلند می شود سپس عینا مانند اول دو سجده می کند.
  (12)سپس سوره فاتحه و یک سوره (یا چند آیه دیگر)از قرآن می خواند و به رکوع می رود،از رکوع بلند می شود سپس عینا مانند اول دو سجده می کند. .


  (13)بعد از بلند شدن از سجده دوم همچنانکه بین دو سجده نشسته بود می نشیند و آنگاه (‏)
  ‎)


  (التحیات)
  را به این ترتیب می خواند:
  D:)!!!(التحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و بركاته السلام علينا و علی عباد الله الصالحین،أشهد أن لا إله إلا الله،و أشهد أن محمدا عبده و رسوله).


  یعنی(تمام تعظیم ها و نماز ها و سایر پاکی ها فقط از آن خداست،سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد ای پیامبر،و سلام بر ما باد و بر بندگان نیکوکار خدا،گواهی می دهم که جز خدای بر حق معبودی نیست،و گواهی می دهم که محمد رسول و فرستاده اوست).
  سپس اگر نماز دو رکعتی بود مانند نماز و جمعه و عید همچنان به نشتن خود ادامه می دهد و نمازش را با خواندن این درود کامل می کند: !

  (اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم و علی آل إبراهم إنک حمید مجید،و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید).
  (بار إلها!درود و رحمت نازل فرما بر محمد و آل محمد،چنانکه بر إبراهیم و آل إبراهیم رحمت فرستادی،تو ستایش شده و بزرگوار هستی).(پروردگارا!برکت ناز فرما بر محمد و آل محمد،چنانکه بر إبراهیم و آل إبراهیم برکت نازل فرمودی،تو ستایش شده و بزر گواری).و به خدا پناه می برد:
  (اللهم إنی أعوذ بک من عذاب جهنم، و من عذاب القبر


  (خداوندا! من به تو پناه می برم از عذاب دوزح،و عذاب قبر،)
  سپس آنچه از خیر دنیا و آخرت بخواهد دعا می کند،چه اینکه در نماز فرض،و چه در نماز سنت و نفل باشد.
  آنگاه بسوی راست سلام می دهد:
  (السلام علیکم و رحمة الله)،!

  همچنان بسوی چپ:


   
  (السلام علیکم و رحمة الله).
  و اگر نماز سه رکعت باشد مانند نماز مغرب و یاچهار رکعت باشد مانند ظهر و عصر و عشاء بعد از تحیات
  D: !  (الله أکبر)
  گویان بلند می شود و فقط سوره الفاتحه را تلاوت می کند. سپس مانند دو رکعت أول رکوع و سجود می کند، در رکعت چهارم نیز به همان ترتیب،بجز اینکه در وقت نشتن بطور متورک می نشیند،یعنی:پای چپ خود را زیر پای راست گذاشته و مقعد خود را بر زمین می گذارد و پای راست خود را نصب می کند. آنگاه بعد از رکعت سوم در نماز مغرب،و بعد از رکعت چهارم در نمازهای ظهر و عصر و عشاء تشهد أخیر را میخواند،و بر پیامبر درود میفرستد،اگر خواست دعا میکند.سپس به دو طرفش مثل أول سلام میدهد،بدین ترتیب تا اینجا نمازش تمام شده است. .


  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:نماز,آموزش نماز,آموزش,آموزش نماز,دین,دین اسلام,چگونگی نماز,نماز خوانند,,
 • روزه ماه رمضان

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: چهار شنبه 21 فروردين 1392برچسب:روزه ماه مبارک رمضان,
 • خوار شمردن شخصیت دیگران

  خوار شمردن شخصیت دیگران
  دیگران را به باد ریشخند گرفتند!

  خداوند مومنان را نهی نموده است از اینکه گروهی گروه دیگر را مسخره کنند و آنان را به باد ریشخند و استهزا بگیرند،زیرا ریشخند و استهزا یکی از صفات زشت و ناپسندی است که از بخود نازیدن و دیگران را خوار شمردن سرچشمه می گیرد،و این خود از جمله کارهائی است که میان افراد،عداوت و کینه توزی را ایجاد می کند،آنچه شایان توجه می باشد این است:قرآن کریم بعد از اینکه هر گروهی را چه مرد و چه زن،از ریشخند و مسخره کردن یکدیگر منع نمود،زنان را خطاب ویژه قرار داده است،زیرا استهزاء و مسخره گوئی بیشتر در محیط زنانه انجام می گیرد.قران حقیقت ریشخند و مسخره را بیان نموده و خطاب به مسلمانان می گوید:"چگونه مومنان همدیگر را مسخره می کنند،چه بسا ممکن است شخص مسخره شده نزد خداوند، بهتر و برتر از شخص مسخره کنند باشد،!.زیرا ارزشهای ظاهری که مردان و زنان در وجود خود می بینند یک نوع ارزشهای سطحی و ظاهری هستند که برای افراد کوته نظر و ظاهر بین نمایان می گردند،به خاطر اینکه گاهی ممکن است شخص ساده،فرد زیرک و هوشیار را به باد مسخره و استهزا گیرد،اما باید دانست این ارزشها و امثال آنها از جمله ارزشهای مادی هستند نه حقیقی،و در نتیجه اینها تنها مقیاس و میزان ارزش انسانی نیستند،اما مقیاس و میزان الهی که شخص را بالا می برد و پایین می آورد، بر معیار و موازینی غیر از آنها اعتماد و تکیه می کند،بنابراین در موازین الهی یک نوع معیار و ارزشهای داخلی و باطنی وجود دارند که غیر از خدا کسی بر آنها اطاع ندارد.


   
  طعنه زدن به دیگران
  خداوند در ابتدای آیه فوق مومنان را برادران یکدیگر قرار داده است و از اینرو آنان را منع نموده است از این که همدیگر را عیبجوئی کنند،پس هرگاه کسی برادر خود را عیبجوئی کند به منزله این است که خود را عیبجوئی کند و مورد طعنه قرار دهد.آری این است معنی و مفهوم فرموده خداوند که در آیه فوق می فرماید:(و لاتلمزوا انفسکم)یعنی همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید،بدیهی است این یک معنی بسیار لطیف و دقیقی است که قرآن نظر مومنان را متوجه آن می سازد،تا اینکه به وسیله آن به وحدت خویش پی ببرند و آن را درک کنند، تا در یابند که شایسته نیست هیچ عاملی از عوامل تفرقه انگیز بدان وحدت و انسجام راه یابد و آن را ملوث و مدکدر گرداند.بیگمان طعنه زدن به دیگران یکی از عنوانها و عادات عصر حاضر گردیده است،چنانکه بر صفحات روزنامه ها و سایر نوشته ها ملاحظه می شود:مثلا فلان سیاستمدار به خاطر خود برتر نشان دادن و استوار ساختن مقام و موقعیت خویش،سیاستمدار دیگری را به منظور انحطاط مقام و پایین آوردن منزلتش طعنه می زند و او را مورد عیب جوئی قرار می دهد،و بدینوسیله او و سایر اعوان و انصارش را رسوا و بدنامه می سازد،و همچنین بسیاری از افراد هستند که به خاطر راه یافتن به فرو نشاندن حسادت و خاله نمودن کینه خویش،و یا برای خودنمائی و ظاهر سازی،پیوسته خواهان طعنه زدن به دیگران و در پی عیبجوئی آنان هستند. بر کسی پوشیده نیست در جامعه کنونی ما طعنه زدن بدیگران و عیبجوئی از آنان به صورت امراض شعایعی در آمده است،بگونه ای که اکثر مردم این عمل زشت و ناپسند را انجام می دهند،بدون اینکه توجهی به نهی خدا از مرتکب شدن به چنین گناهی بکنند،(مگر عده معدودی از مسلمانان راستینی که بحقیقت پایبند اوامر و نواهی الهی می باشند و از مرتکب شدن به چنین گناه بزرگ،و سایر اعمال زشت و ناروا جدا خوداری می نمایند)
  D: !  خداوند در ابتدای آیه فوق مومنان را برادران یکدیگر قرار داده است و از اینرو آنان را منع نموده است از این که همدیگر را عیبجوئی کنند،پس هرگاه کسی برادر خود را عیبجوئی کند به منزله این است که خود را عیبجوئی کند و مورد طعنه قرار دهد.آری این است معنی و مفهوم فرموده خداوند که در آیه فوق می فرماید:(و لاتلمزوا انفسکم)یعنی همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید،بدیهی است این یک معنی بسیار لطیف و دقیقی است که قرآن نظر مومنان را متوجه آن می سازد،تا اینکه به وسیله آن به وحدت خویش پی ببرند و آن را درک کنند، تا در یابند که شایسته نیست هیچ عاملی از عوامل تفرقه انگیز بدان وحدت و انسجام راه یابد و آن را ملوث و مدکدر گرداند.بیگمان طعنه زدن به دیگران یکی از عنوانها و عادات عصر حاضر گردیده است،چنانکه بر صفحات روزنامه ها و سایر نوشته ها ملاحظه می شود:مثلا فلان سیاستمدار به خاطر خود برتر نشان دادن و استوار ساختن مقام و موقعیت خویش،سیاستمدار دیگری را به منظور انحطاط مقام و پایین آوردن منزلتش طعنه می زند و او را مورد عیب جوئی قرار می دهد،و بدینوسیله او و سایر اعوان و انصارش را رسوا و بدنامه می سازد،و همچنین بسیاری از افراد هستند که به خاطر راه یافتن به فرو نشاندن حسادت و خاله نمودن کینه خویش،و یا برای خودنمائی و ظاهر سازی،پیوسته خواهان طعنه زدن به دیگران و در پی عیبجوئی آنان هستند. بر کسی پوشیده نیست در جامعه کنونی ما طعنه زدن بدیگران و عیبجوئی از آنان به صورت امراض شعایعی در آمده است،بگونه ای که اکثر مردم این عمل زشت و ناپسند را انجام می دهند،بدون اینکه توجهی به نهی خدا از مرتکب شدن به چنین گناهی بکنند،(مگر عده معدودی از مسلمانان راستینی که بحقیقت پایبند اوامر و نواهی الهی می باشند و از مرتکب شدن به چنین گناه بزرگ،و سایر اعمال زشت و ناروا جدا خوداری می نمایند) به کار بردن لقبهای مکروه و ناپسند
  خداوند مومنان را از لقب دادن بد و مکروه بهمدیگر نهی کرده است،خواه این لقب مکروه و ناپسند صفتی باشد برای خود شخص،و یا برای پدر و مادر،و یا برای سایر وابستگانش باشد. چنانکه خداوند بعد از جمله(و لا تنابزوا بالالقاب)می فرماید:(بئس الاسم الفسوق بعد الایمان)یعنی یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید،برای مسلمانان چه بد است بعد از ایمان آوردن،سخنان ناگور گفتن،و گفتار گناه آلود بر زبان راندن.پس کسیکه دیگران را به باد مسخره و استهزا می گیرد و به آنان طعنه می زند و سخن چینی و عیبجوئی می کند و القاب زشت و مکروه بکار می برد فاسق می باشد،از دیگاه قرآن،فاسق کسی است که از اطاعت و فرمانبرداری خدا خارج شده باشد و توجهی به اوامر و نواهی او نکند،اما شخص مومن بعد از اینکه ایمان آورد،و به خدا و قوانین اسلام اعتقاد پیدا کرد،بسیار زشت و ناپسند می داند که صفت فسق و فاسقی به او نسبت داده شود،و او را به چنین لقب زشتی بخوانند. .


  گمان بد نسبت به دیگران

  خداوند به مومنان دستور داده است که از ظن و گمان بد جدا بپرهیزند.پس نباید نسبت به دیگران هیچ گونه سوءظنی و نظری بدی به خاطر خود خطور دهند،و قرآن کریم برای ظن بد چنین دلیل می آورد:(ان بعض الظن اثم)یعنی برخی از گمانها گناه است،بدیهی است این تعبیر قرآنی به طور کلی اشاره ای است به دوری جستن از ظن و گمان بد،زیرا که شخص مومن نمی داند کدام یک از ظن و گمانهایش گناه می باشد،(لذا از باب احتیاط بطور کلی از آن پرهیز نماید)بدینوسیله اسلام دل و وجدان انسان را از آلوده شدن به ظن بدی که منجر به گناه شود پاک می نماید و او را پاک شدن از پلیدیها،و به دور ماندن از هر نوع شک و گمان بد دعوت می کند.


  جاسوسی و خبر چینی از دیگران
  خداوند مومنان را از تجسس و خبر چینی منع نموده است،چون تجسس حرکتی است ناشی از ظن و گمان بد شخص نسبت به دیگران،بنابراین تجسس و خبر چینی عبارت است از میل و رغبت داشتن به کشف حیثیت و آبروی دیگران،و اطلاع یافتن بر اسرار و اعضای پوشیده آنان،و قرآن کریم در برابر این عمل پست و ناپسند مقاومت نموده است،پس هر انسانی حافظ آزادیها،و نگهبان حرمتها و کرامتها خویش می باشد بگونه ای که جایز نیست به هیچ صورت و شکلی نسبت به آنها اسائه ادب شود،و نباید در هیچ حالی متعرض آنها شد و آنها را لمس نمود.زیرا که فقط می توان بر حسب ظواهر مردم حکم نمود،و هیچ کس حق ندارد باطن آنها را تعقیب نماید،بلکه تنها بر حسب ظاهر مطابق خلافی که بصورت آشکارا از ایشان ملاحظه می شود مورد تعقیب و مواخذه قرار می گیرند.البته لازم به ذکر است:مأمورانی که دولت آنها را در نقاط مختلف پراکنده میکند برای جستجوی افراد مفسد،و جهت یافتن رد پای خرابکاران،مشمول عمل جاسوسی و خبر چینی نمیشود و تحت مصداق و مفهوم آنگونه تجسسی که خداوند از آن نهی کرده است قرار نمی گیرد،زیرا که این عمل دولت به خاطر جلوگیری از مفاسد و خرابکاری است و بدیهی است که سود و منفعت آن عاید ملت می شود،ملتی که باید حریم و حرمت آنان حفظ و حراست شود.
  D:)!!! نام کتاب:گناهان و لغزشها از دیدگاه اسلام


  تألیف:دکتر عفیف عبدالفتاح طباره
  مترجم:محمد صالح سعیدی !

  ناشر:نشر احسان
  نظر
  چاپ:چاپخانه مهارات


  تهران_خیابان ناصر خسرو،کوچه حاج نایب
  نظر

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 20 فروردين 1392برچسب:خوار شمردن شخصیت دیگران,
 • کودکان نامشروع

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: دو شنبه 19 فروردين 1392برچسب:کودکان نامشروع,
 • آزادی جنسی محبت را از بین می برد

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: یک شنبه 18 فروردين 1392برچسب:آزادی جنسی محبت را از بین می برد,
 • تجاوز جنسی و خواری آن

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: شنبه 17 فروردين 1392برچسب:تجاوز جنسی و خواری آن,
 • نمونه از عفت و پاکدامنی در قرآن

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: شنبه 17 فروردين 1392برچسب:نمونه از عفت و پاکدامنی در قرآن,
 • مناجات با خدا

  :

  ‏ ‏

  فقط خدای یگانه:

  یا الله................

  [یاالله] [یاکریم] [یارب] [یاسبحان][یامجید]‏ ‏.......

  سبحان الله الحمد الله الله اکبر:ا

  مناجات با خدا  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  آری همیشه اضطراب و نگرانی یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسانها بوده ه عوارض ناشی از آن در زندگی فردی و اجتماعی کاملا محسوس است.همیشه آرامش،یکی از گمشده های مهم بشر بوده و به هر دری می زند تان آن را پیدا کند، و اگر تلاش و کوشش انسانها را در طول تاریخ برای پیدا کردن آرامش از راهای درست و نادرست جمع آوری کنیم خود کتاب بسیاری قطوری را تشکیل می دهد. به طور کلی آرامش و دلهره نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری فرد و جامعه و سعادت و بدبختی انسانها دارد و چیزی نیست که بتوان از آن به آسانی گذشت به همین دلیل تاکنون کتابهای زیادی نوشته شده است که موضوع آنها فقط اضطراب و راه مبارزه با آن و شیوه رسیدن به آرامش است. تاریخ بشر پر از صحنه های غم انگیزی است که بیان می کند انسان برای تحصیل آرامش به هر چیزی تشبث جسته و در هر وادی گام نهاده،و تن به انواع اعتیادها داده است.ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پر معنا استوار ترین و نزدیکترین راه را نشان داده و تنها نسخه شفابخش اضطراب را  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  ""یاد خدا"" و ""مناجات""با او می داند و تنها پاسخ ندای فطرت را """یاد خدا"""می بیند،چنانکه این نسخه شفابخش را جمله ای کوتاه و پر معنا می فرماید:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  الا بذکر الله تطمئن القلوب.(هان:دلها با یاد خدا آرام می گیرند)  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  "فاذکرونی اذکرکم و اشکرو الی و لا تکفرون" (بقره:152)  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  معنی; پس مرا یاد کنید تا "من نیز"شما را یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  ""ألابذکر الله تطمئن القلوب"" "(رعد:28)"  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  معنی" هان!دلها با یاد خدا آرام میگیرند.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  آدب ذکر  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  ذکر دارای آداب بسیاری است که مهمترین آنها عبارتند از:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)ذکر باید طاهر و پاکیزه باشد.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (2)جایی که در آن مشغول ذکر می شود پاک و خلوت باشد.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (3)دهانش را کاملا تمیز نماید،چنانچه دهانش بدبو است مسواک زند.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (4)رو به قبله ذکر گوید.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (5)در حالت ذکر، فروتنی تذلل آرامش و قار حضور قلب داشته باشد.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (6)به معنای ذکر توجه داشته،آنگاه در آن تدبر کند.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (7)هنگام ذکر،عجله و شتاب نکند.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (8)با علاقه و رغبت ذکر بگوید.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (9)در هنگام ذکر آداب را رعایت کند.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  اوقات یاد خدا  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  در برخی از آیات قرآن ،امر به تسبیح و تحمید حق تعالی مقید به زمانی خاص شده است،گویا بعضی از اوقات شب و روز در ذکر و حالات ذکر تأثیر ویژه ای دارد. که بدان سفارش شده،قرآن کریم دو زمان (بامداد و شامگاه)را برای ذکر،مورد توجه قرار داده است. چرا که انسان در این دو زمان فراغت خاطر بیشتری دارد و بهتر می تواند روی دل خویش را به خداوند متعال نهد،زیرا در ابتدای روز هنوز به کارهای روزانه سرگرم نشده و دل از افکار مختلف، فارغ است.و شامگاه نیز کارهای روزانه را پشت سر نهاده و خاطری نسبتا آسوده دارد. اناء اللیل و اطراف النهار(در لحظه های شب و کناره های روز).  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  آثار و ثمره های ذکر خدا  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  از قرآن کریم چنین بر می آید که یاد خدا آثار و نتایج بسیار نیکویی خواهد داشت.که هر یک از آن آثار در سعادت انسان و جامعه تأثیر به سزایی دارد نقش سازنده یاد خدا در حیات فردی و اجتماعی انسانی غیر قابل تردید است.جامعه ای که در آن یاد خدا فرا گیر باشد، مفاسد اخلاقی و اجتماعی کمتر به چشم می خورد. زیرا مفاسد اخلاقی فردی و مفاسد اجتماعی همگی ناشی از غفلت از خداوند متعال است.و هر گاه آرامش فردی ناشی از یاد خدا مبدل به آرامش جمعی گردد و رابطه اجتماعی بر اساس آن استوار شود،دیگر برای بی عدالتی و ستم و زیر پا نهادن حقوق دیگران و بی انصافی و با خواری و گران فروشی و .....جایی نخواهد ماند.برای ذکر خدا می توان آثار زیر را بر شمرد:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)یاد خدا سبب می شود که خداوند ما را یاد کند  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  نخستین اثر یاد خدا این است که خداوند متعال نیز انسان را یاد می کند چنانکه خداوند می فرماید:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  "فاذکرونی اذکرکم"  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (پس مرا یاد کنید تان (من نیز)شما را یاد کنم)"(بقره،152)  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  آیه پیش اشاره به یک اصل تربیتی دارد که به یاد ذات اقدس الهی باشید تا بدین ترتیب وجود شما از لوث و وسوسه های شیاطین پاک شود چرا که توجه به این ذات پاک شما را با اراده و مصمم می کند. مفسران اسلامی، در باره (فاذکرونی اذکرکم)تفسیرهای گوناگونی ارئه داند،در تفسیر کبیر آن را در ده موضوع خلاصه کرده که عبارتند از:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  اولاولی:اذکرونی بطاعتی،اذکرکم برحمتی  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  الثانیه:اذکرونی بالدعاء،اذکرکم بالا جابة و الاحسان  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  الثالثه:اذكرونی باالثناء و الطاعة،أذکرکم بالثناء و النعمة  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  الرابعه:اذکرونی فی الدنیا،اذکرکم فی الاخرة  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  السادسه:اذکرونی فی الخلوات،اذکرکم فی ألفلوات  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  السابعه:اذکرونی بطاعتی،أذکرکم بعقوبتی  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  الثاسعه:اذکرونی بمجاهدتی،اذکرکم بهدایتی  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  التاسعه:اذکرونی بالصدق و  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  الاخلاص،اذکرکم بالخلا و مزید الاختصاص  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  العاشره:اذکرونی بالر بوبیه فی الفاتحه، أذکرکم بالرحمة و العبودیه فی الخاتمه  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  1_مرا به اطاعت یاد کنید،تا شما را به رحمت خویش یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  2_مرا به دعا یاد کنید، تا شما را به اجابت و احسان ذکر کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  3_مرا به ثناء و اطاعت یاد کنید،تا شما را به ثناء و نعمت یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  4_مرا در دنیا یاد کنید،تا شما را در روز باز پسین یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  5_مرا در خلوتگاها یاد کنید،تا شما را در جمع یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  6_مرا به هنگام وفور نعمت یاد کنید، تا شما را در سختیها و گرفتاریها یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  7_مرا به عبادت یاد کنید، تا شما را به کمک و یاری یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  8_مرا به مجاهدت یاد کنید تا شما را به هدایت یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  9_مرا به صدق و اخلاص یاد کنید، تا شما را به اخلاص و مزید اختصاص یاد کنم.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  10_مرا به ربوبیت یاد کنید تا شما را به رحمت یاد کنم. نشر احسان.تهران خیابان انقلاب.رو بروی دانشگاه تهران.مجتمع فروزنده.406 مولف:دکتر سعید ابن علی ابن وهب قحطانی. برگردان:عباس تقوی گله داری‏ ‏:~فقط خدا~

  گناهان و لغزشها:یـــــا الله

  نظر یادت نره=یا حق

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:مناجات,مناجات با خدا,خدا,مناجات با خدا,ذکر,یاد خدا,ذکر و یاد خدا,دعاها,دعا,,
 • نظری به وضع ملتهای که برای خدا شریک قائل شدند:

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:شریک,برای خدا شریک قائل شدن,خدا,ملت,ملت ها,نظری به وضع ملتهای که برای خدا شریک قائل شدند,دین,دین اسلام,,
 • تاثیر روانی توبه

  تاثیر روانی توبه بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com توبه به مانند یک عمل روانی و سیستم بدنی مراحل و جوانب زیادی را در بر میگیرد که برای اعاده ساختار شخصیت فرد کمک می کنند.پاره از آنها عبارتنداز: بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اولا-توبه آروزی پاک نمودن روح و روان را در پیش روی انسان پرشانی که گناهان و خطاهایش او را خوار و زبون ساخته است متجلی می سازد.و این آرزو او را در یک حالت آرمش روانی قرار می دهد.و همچنین او را در یک وضیعتی قرار می دهد که زندگیش بعد از خوف و مرارت و به یک زندگی شیرین و سود بخش تبدیل گردد. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ثانیا-توبه موجب احترام ذاتی شخص توبه کننده می شود.و این احترام احساس او را نسبت به شخصیت خویش نیرومند می سازد.مسلما این خود یک عامل مهمی است در هستی بخشیدن بشخصیتی که به اندازه کافی از صحت و سلامتی روح و روان برخور دار باشد. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ثالثا-توبه منجر به آن می شود که شخص توبه کننده ذات و شخصیت خود را درک کند.شخصیتی که پیوسته با آن در ستیز بود .و بسبب مرتکب شدنش به گناهان و خطاها مقامش را تحقیر می کرد و موقیعت آن را خوار می نمود.زیرا کسیکه ذات و شخصیت خود را در یابد و آن را بپذیرد هیچ گاه غرور بیجا در وجودش راه نمی یابد بلکه با شجاعت و دلیری کامل و با دید واقعی و روش منطقی با مشکلات شخصی خویش رو برو می شود و انها را حل و فصل واقعی و روش منطقی با مشکلات شخصی خویش رو برو می شود و{ آنها راحل و فصل می نمایند) چرا که انسان واقعی چه در مقابل خود و عملش و در برابر قدرت و موقیعیتش و چه راجع به زمانی که در آن زندگی می کند آماده مواجه شدن با حقایق می باشد هر چند که این حقایق تلخ و درد آور باشند به خاطر اینکه او در این سختیها و دشواریها محرکی را می بیند که او را به جلو می راند تا اینکه کار کند. زحمت بکشد.و در رویارویی با بحرانها سعی و کوشش خویش را چند برابر نماید. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com رابعا-توبه شخص توبه کننده را به آزاد شدن از احساس گناه و ترس و ادار می سازد،و آن به این صورت است که شخص گناهکار احساس پستی و بدبختی می کند و یک نوع تیرگی و در هم ریختگی را در خود می یابد که موفقیتش را در هر حرکتی و در هر فرصتی به تعویق می اندازد، این بدبختی و درهم ریختگی زایده ترس شدیدی است از اذیت و آزاری که به سبب احساس دردآور گناه و وجود او پیدا شده است گناهی که در ارتکاب آن خود را مقصر می داند. طبیعی است همانطوریکه توبه انسان را بسوی اصلاح خویش وادار می سازد گاهی هم بعید نیست که انسان مرتکب گناه شود.و زمانی نیز دچار یأس و نا امیدی از غفران و آمرزش گردد.متأسفانه این نوع تفکر انسان را وادار می کند به این که در پیش خود بگوید من پوسته مرتکب هر نوع گناهی شده ام و در پیش روی خود در بازی را نمی یابم که از آن برای غفران و آمرزش گناهانم وارد شوم پس باید هر چه که بخواهم انجام دهم.و از هیچ عمل ناشایستی و بر آورده ساختن آرزوهای شهوانی چشم پوشی ننمایم و در آن فرو روم.مسلما این طرز تفکر از آن جمله مسائلی است که وجود و روح و روان فرد را نابود می کند و جامعه را نیز به فساد و تباهی می کشاند.و بهمین خاطر است که مشروعیت توبه یکی از برکات خداوند می باشد و قرآن بسیار روی آن تاکید فرموده است و در آن رو روی همه گناهکاران باز نموده است تا اینکه انسان وجود و روان خود را از همه خطاها و آلودگیها پاک کند و بسوی طاعت و ارزش باز کرده و بدینوسیله اعتبار روحی و روانی خود را باز یابد.

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 13 فروردين 1392برچسب:توبه,روانی, تاثیر روانی توبه,
 • توبه و پاک شدن از گناه

  توبه و پاک شدن از گناه : بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com آیا اعتراف به گناه برای بهبودی روان معذب کافی است؟ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مسلما جواب این سوال منفی است زیرا تنها اعتراف به گناه نمی تواند برای رهایی روان از عذاب و ناراحتی .و ایجاد اطمینان و آرامش در قلب کافی باشد بلکه همراه اعتراف به گناه عمل دیگری لازم است که همان بازگشت به فضیلت و کرامت انسانی است تا پاک شدن از گناه حاصل شود.چون برگشت به فضیلت و عمل به توبه با هم وجه اشتراک بزرگی دارند.چرا که توبه همان رجوع به غفران و آمرزش است.بنابراین توبه همانطور یکه روشی از روشهای پاک گردانیدن از گناهان و خطاهاست روشی از روشهای پوشاندن و پاک کردن نیز می باشد.و راهی است بسوی مغفرت و آمرزش .به گونه ای که افکار و حوس انسان را از ارتکاب به کارهای که منافی ارزشها ی اخلاقی و اجتماعی و روحی می باشند منصرف و باز میدارد.

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 13 فروردين 1392برچسب:توبه,پاک,گناه, توبه و پاک شدن از گناه,
 • تاثیر دین در علاج روان

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com تاثیر دین در علاج روان بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دین یگانه عامل مهمی است در معالجه نفس و روان از آشفتگیها و بیماری روانی که گاهی شخصی به آنها متلا می شود زیرا دین همانگونه بزگترین کمک و پیشتیبان انسان است برای چیره شدن بر مشکلات و کشمکشهای زندگی که برای او پیش می آیند یک شتشوی مغزی نیز می باشد برای اندیشه ها بد فاسد و تصورات و گرایشهای انحرافی و غیر انسانی.در واقع علاج روانی دینی بیشتر بر توجیه.و بر شناخت فرد نسبت به خود و پروردگار و دینش تکیه می کند و همچنین بر میزان آگاهی او از ارزشهای و مبادی روحی و اخلاقی و عمل به آنها اعتماد می نماید و شکی نیست این شناخت به منزل مشعل فروزانی است که فرد را متوجه دنیای خود می کند و بینش او را نسبت به خود و اعمالش و به گناهان و مسیر حال و آینده اش می افزاید. بسیاری از دانشمندان متحصص به تاثیر دین در بیماریهای عفونی انسان اعتراف نموده اند از جمله :دکتر {بول ارنست ادولف)گفته است اگر گفته شود:اسباب و علل عمده بیماریهای عصبی کدامند؟تردید نیست باید گفت اسباب و علل مهم این بیماریها می توان احساس و درک اموری باشد از قبیل: بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گناه ==================== کینه ==================== ترس ==================== پریشانی ==================== شکست ==================== شک و دو دلی ==================== بتنگ آمدن و خود پسندی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ولی آنچه مایه تاسف می باشد این است:بسیاری از کسانیکه به معالجه و درمان بیماری روانی اشتغال می ورزند گاهی در تحقیق بررسی اسباب و عللی که اضطراب و روانی را به وجود می آورند موفق می شوند اما وصف در معالجه و در مان خود این اضطرابات ناکام مانده و شکست می خورند و آن به این علت است که اینان در درمان آنها به وسعت ایمان و گسترش اعتقاد به خدا در نفوس و اعماق درون این بیماران متوسل نمی شوند به آن توجه نمی کنند. علاوه بر آن اگر ما راجع به این اضطرابات درونی و عواملی که موجب این بیماریها می شوند خوب تحقیق و بررسی نماییم قطعا در می یابیم عوامل آنها خود آن اضطرابات و پریشا نیهایی است که دین آمده است تا اینکه ما را از آنها آزاد سازد،زیرا خداوند با قدرت و حکمت لا یزال خود به نیاز های روانی و درونی ماعلم و آگاهی دارد.و راه علاج و سیله در مان آنها را نیز قرار داده است .متخصصان روانشناسی قفلی را در صحت و تندرستی را می بندد تعریف و توصیف نمود و سر انجام خداوند ما رو در شناسایی کلیدی قفل آن در را باز کند کمک و راهنمایی کرده است. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com اگر سوال شود:آنچه که خداوندما را راجع به شناخت این کلیدها و راه حلها آگاه می سازد،چیست باید گفت: می توان آن را چنین خلاصه نمود :طبیعی است ما مرتکب گناه و خطا میشویم و نیاز به گذشت آمرزش خدا داریم تا این که به عفو وسیع و رحمت بیکران او برگردیم و خود نیز نسبت به دیگران عفو و گذشته داشته باشیم.زیرا گناهکارانی که به عفو و بخشش نائل می شوند روح خدا در نفس و درون آنها متجلی می گردد و در نتیجه ترس و وحشت و پریشانی و آشفتگی و وجود ایشان زودوده می شود.و در آن وقت است که شکست و خواری خود پسندی و رشک ورزی بدرون آنان راه نخواهد یافت و مسلما وقتیکه محبت خدا در دل وارد شد دیگر شرارتها گناهان دور میشوند.و جایی برای بتنگ آمدن و دلگیر ی نمی ماند بلکه درون انسان لبریز و از آرزو های زنده ای می شود که حیات و زندگی منبعث از آنهاست

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 13 فروردين 1392برچسب:دین,علاج,روان, تاثیر دین در علاج روان,
 • گناه از دیدگاه علم روانشناسی

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com گناه از دیدگاه علم روانشناسی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com در خلال سالهای اخیر عده ای از جوستجوگران و بررسی کنندگان علم روانشناسی و جامعه شناسی کوشیده اند از آنچه که کتب آسمانی آمده است استفاده کنند،و اصول و حقایقی را استنباط و استخراج نمایند و برای معالجه نفس و روان انسانی بکار گیرند و ده سال گذشته دهها کتاب در این مورد نوشته شده است و از قاعده و روش دینی برای برسی روانی استفاده شده است،و علم روانشناسی نیز از برسیها که آنها را {روش دینی}نامیده بهره گرفته است. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com از جمله چیزهای که روش دینی آنها را معالجه نموده اضطرابهای روانی و ناراحتیهای عصبی است که مسبب آن درک گناهان میباشد.زیرا درک گناه امنیت و آرامش انسان را تهدید میکند و او را در وضعی قرار میدهد که پوسته احساس خطر می کند و در حالت ناامنی بسر می برد. بنابر این در واقع بسیاری از مشکلات درونی و روانی به ما احساس ارتکاب گناهان و اشتباهاتی بر می گردد که اصلا دوست نمی داشتیم دچار آنها شویم و از احساس اداراک چنان اضطراب و پریشانی در وجود ما ایجاد می کند که تمام رنجها و گرفتاری ما از آن سر چشمه می گیرد.بیماریهای روانی.همان بیماریهای درونی هستند که بشکل وسیله ای برای گریز از عذاب روان و یا ملامت و سرزنش در می آیند درک و احساس گناهان امور زیر را ببار می آورد: بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com الف-پریشانی و وسواسی و بیماری هیستری بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ب-تصور نمودن بیماری بدون این که در بدن بیماری واقعی عضوی وجود داشته باشد. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com ج-آشفتگی و بازتابهای روانی که خود منجر می شود به اموری از قبیل بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com عزلت نشینی.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  سستی در کار  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  بی علاقگی به ازدواج و تشکیل خانواده  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  دل کندن از ارتباطات انسانی بطور عام  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  و یا کشیدن به طرف جریمه جنایت  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  و یا بسوی قمار  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  شرابخواری و مواد مخدر  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  و همچنین به جهت گمنامی و کسلی و سر گردانی  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com د-ترس و وحشت مبتلایان به بیماری روانی از چیزی و یا کار شخصی که امکان بدست آوردن و یا چیره شدن بر آن امکان پذیر نباشد.

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 13 فروردين 1392برچسب:گناه ,روانشناسی, علم,گناه از دیدگاه علم روانشناسی‎,روانشناسی,روانشناس,گناه هان,,
 • گناهان کبیره

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 13 فروردين 1392برچسب:گناهان کبیره,رمشک,دهستان رمشک,
 • بیشتر بدانید

  :

  ‏ ‏

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چــــــــــــــــــــــــــــت .*appel*. بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com روش فــــرســــتادن اس ام اس طــــوری که شــــماره معــــلوم نــــشه داخــــل گوشــــی دیگــــران بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com برو تو قسمت پيام ها بعدش گزينه ها رو بزن بعدش برو رو تنظيمات بعدش برو به قسمت پيام متني از اونجا برو به قسمتي كه نوشته[ارسال از طريق] بعدش اونجا ok‏ كن بعدش برو رو گزينه ي ايميل و‎ ok‏ كن.اين كارا رو انجام بده بعدش حالا برو براي نوشتن پيام بعدش رو خط اول يه آدرس ايميل الكي بنويس مثلا abcd‎@daf.com بعدش دو خط برو پايين يعني خط سوم بعدش سه تا فاصله بذار يعني سه دفعه با دكمه ي صفر سه تا جا خالي بذار همونطور كه بين كلمه ها فاصله ميذاري .بعدش چيزي رو كه ميخواي بنويس بفرست بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چــــگونــــگــــی ارســــال عکــــس بــــدون فــــعال بــــودن پــــیام تصــــویری بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com رفتن بخش مخاطبین یکی از مخاطبین رو انتخاب میکنی بعد رو همین مخاطب یک عکس قراره میدی بعد همین مخاطب رو به صورت کارت ویزیت میفرستی زمانی که شما می خواید که عکس رو بفرستی از شما سوال میشه که بی تصویر یا با تصویر شما با تصویر انتخاب کنید عکس ارسال میشه به همین سادگی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com فرمـــــــــت گوشـــــــــــــیـــــهــــــای مــــــانــــــــــنــــــــــــد N73.N95.6120.6220.N81.N82.N78.N75.روش فرمت ستارہ(*) مربع(#)7370(#)مربع از شما رمز می خواد رمز اولیہ12345می باشد اگر آن رو تغیر ندادید تمام چیزی ھا ازگوشی پاک میشہ ـ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com این روش فقط تنظیمات اولیہ گوشی رو انجام میدہ ستارہ(*)مربع(#)7780مربع(#)از شما رمز خواستہ میشہ رمز اولیہ گوشی12345است اگر تغیر دادہ شدہ و ان را بہ یاد ندارید نمی توانید تنظیمات رو باز گردانی کنید بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com روش کپی آهنگ پیشواز ایرانسل اول به شماره ی که دارای آهنگ پیشواز است زنگ میزنید بعد قبل از این که جواب بدهد شما باید با وارده کردن 7#را وارده بکنید آهنگ به صورت خودکار گپی میشود.‏ ‏:

  یا الله................

  رام اشک شهر اشکانیان.......

  سبحان الله الحمد الله الله اکبر:ا

  امیدم به خدا نه به حلق روزگار ‏:~فقط خدا~

  :یـــــا الله

  =یا حق

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: شنبه 10 فروردين 1392برچسب:رمشک,بیشتر بدانید,
 • چیزهای قابل یادکردن

  :

  ‏ ‏

  چیزهای قابل یادکردن  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  فرائض نماز سیزده چیز است-هفت بیرون از نماز و در اندرون نماز-(1)پاک بودن بدن(2)پاک بودن لباس(3)پاک بودن جای نماز (4)ستر خود را پوشیدن(5)حاضر بودن وقت نماز(6)روی خود را بطرف قبله کردن(7)نیت نماز را کردن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  این هفت چیز را شرط نماز گویند-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)تکبیر تحریمه را گفتن(2)قیام یعنی نماز را ایستاده خواندن(3)قراعت یعنی خوادن قرآن مجید(4)رکوع کردن(5)سجده کردن (6)قصده اخیره یعنی در آخر نماز بمقدار خواندن التحیات تا عبده و رسوله نشتن.  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  واجبات نماز چهارده چیز است  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)دو رکعت اول نماز فرض را برای قرائت معین کردن(2)علاوه از رکعت سوم و چهارم نماز فرض در تمام رکعات نمازها سوره فاتحه را خواندن(3)در رکعت اول و دوم نماز فرض و در تمام رکعات واجبات و سنن و نوافل بعد از فاتحه یک سوره یا یک آیت بزرگ یا سه آیت کوچک را خواندن(4)سوره فاتحه را پیش از سورت خوادن (5)قرائت و رکوع و سجده را به ترتیب ادا کردن (6)قومه کردن یعنی بعد از رکوع بلند شدن و راست ایستان(7)جلسه کردن یعنی در میان دو سجده راست نشتن(8)تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجده و غیره را با اطمینان خوب ادا کردن (9)قصده اولا یعنی در نماز سه رکعتی و چهار رکعتی بعد از رکعت دوم بقدر خواندن تشهد نشتن(10)در هر دو قصده تشهد را خواندن- (11)امام را در نماز فجر و مغرب و عشا و جمعه و عیدین و تراویح و وتر ماه رمضان قرائت بجز خواندن،در ظهر و عصر آهسته خواندن(12)به لفظ سلام از نماز بیرون آمدن(13)در نماز وتر برای قنوت تکبیر گفتن و دعای قنوت را خواندن(14)در نماز عیدین شش تکبیرات زواتد را گفتن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  سنتهای نماز بیست و یک چیز است  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)قبل از گفتن تکبیر تحریمه هر دو دست را تا هر دو گوش برداشتن(2)انگشتان هر دو دست را کشاده کرده رخ بقبله کردن(3)بوقت گفتن تکبیر سر را پاتین نکردن(4)تکبیر تحریمه و تمام تکبیرات انتقالات را بقدر ضرورث با آواز بلند گفتن هر امام(5)دست راست را بر دست چپ زیر ناف بستن(6)ثناخواندن(7)تعوذ یعنی اعوذ با الله تا آخر خواندن(8)بسم الله تا آخر خواندن(9)در رکعت سوم و چهارم نماز فرض فقط سوره فاتحه خواندن(10)در آخر سوره فاتحه آمین گفتن(11)ثنا تعوز،بسم الله و امین را آهسته خواندن(12)خواندن قرائت بمطابق سنت یعنی در هر نماز هر مقدار که خواندن قرآن سنت است بموافق آن بخواند(13)در رکوع و سجده سه بار تسبیحات را خواندن(14)در رکوع سر را با کمر برابر کردن و انگشتان هر دو دست را کشاده هر دو زانو را به آن محکم گرفتن(15)در قومه امام را سمع الله لمن حمده و مقتدی را ربنا لک الحمد و منفرد را تسمیع و تحمید هر دو گفتن(16)به وقت رفتن به سجده اول هر دو زانو و بعدا هر دو دست و بعدا بینی و پیشانی را بر زمین نهادن(17)در جلسه و قصده پای چپ را فرش کرده بر آن نشستن و پای راست را بطوری ایستاده کردن که سر انگشتان بطرف قبله باشند و هر دو دست را بر هر دو ران نهادن(18)در تشهد بوقت خواندن اشهد ان لا اله الا الله با انگشت شهادت دست راست اشاره کردن(19)در قصده اخیره بعد از تشهد درود خواندن(20)بعد از درود دعا خواندن(21)اول بجانب راست و بعدا بجانب چپ سلام گفتن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  مستحبات نماز پنج چیز است:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)بوقت گفتن تکبیر تحریمه هر دو دست را از آستین بیرون آوردن(2)منفرد را در رکوع و سجده بیشتر از سه مرتبه تسبیع خواندن(3)در حالت قیام به سجده گاه و در رکوع به پشت هر دو قدم و در جلسه و قصده بکنار خود (زیرناف)و در وقت سلام بهر دو روش خود نظر کردن-(4)سرفه را بقدر طاقت خود دفع کردن(5)فاژه را دفع کردن اگر دفع کردن نتواند پس در حالت قیام دست راست را در حالات دیگر پشت دست چپ را بر دهن نهاده دهن را پوشیدن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  فرائض وضو چهار چیز است:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)شتن رو از موی سر تا زیر ذقن و از نرمه گوش تا نرمه گوش دیگر(2)شتن هر دو دست با هر دو آرنج(3)مسح کردن چهارم حصه سر(4)هر دو پا را با هر دو شنالنگ شستن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  سنتهای وضو سیزده چیزست:-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)نیت کردن(2)بسم الله خواندن(3)اول هر دو دست را تا بند آن سه بارشستن(4)مسواک کردن(5)سه بار مضمضه کردن(6)سه بار آب در بینی کردن(7)ریش را خلال کردن (8)انگشتان دست و پا را خلال کردن(9)هر عضو را سه بارشستن(10)یک بار تمام سر را مسح کردن یعنی دست تر را بر سر مالیدن(11)هر دو گوش را مسح کردن(وضو به ترتیب گرفتن(13)پی در پی وضو کردن یعنی قبل از خشک شدن عضو عضو دیگر را شتن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  مستحبات وضو پنج چیزست:-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)از طرف راست شروع کردن و بعضی از علماء این را سنت قرار داده اند،قوی،همین است(2)گردن را مسح کردن(3)کار وضو را خود انجام دادن از دیگری مدد نه گرفتن(4)بطرف قبله نشسته وضو کردن(5)برمقام بلند نشسته وضو کردن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  فرائض غسل سه چیز است:-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)مضمضه کردن(2)آب در بینی کردن(3)بر تمان بدن آب ریختن و روان کردن:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  سنتهای غسل پنج چیز است:-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)هر دو دست را تا بند آن شستن(2)استنجا کردن و هر جا که بر بدن نجاست رسیده آنراشستن(3)دور کردن ناپاکی را نیت کردن(4)اول وضو کردن(5)و بعدا بر تمام بدن سه بار آب روان کردن:  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  مکروهات غسل:-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)آب زیاد بیش از ضرورت ریختن(2)در حالت برهنگی حرف زدن(3)در حالت برهنگی رو بقبله کردن(4)بر خلاف سنت غسل کردن-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  فرائض تیمم سه چیز است:-  

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  (1)نیت کردن(2)هر دو دست را بر خاک زده بصورت مالیدن(باز دو دست را بر خاک زده هر دو دست را با آرنج مالیدن-‏ ‏:

  یا الله................

  رام اشک شهر اشکانیان.......

  سبحان الله الحمد الله الله اکبر:ا

  امیدم به خدا نه به حلق روزگار ‏:~فقط خدا~

  رمشک:یـــــا الله

  نظام اربابی پور=یا حق

  .: ادامه مطلب :.
 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:غسل,وضو,رمشک, چیزهای قابل یادکردن,چگونگی غسل,چگونگی وضو,,

 • lovenar

  نظام اربابی پور

  lovenar

  http://lovenar.loxblog.com

  رمشک

  توصیه ها و سفارشات لازم برای عـــــــــروس و دامــــــاد

  رمشک

  با سلام خدمت شما دوست عزیز نظامم اهل دهستان رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان رشته درسیم هستش علوم انسانی حتما به وب شما هم سرمیزنم وخوشحال میشم اگه توی نظرسنجی شرکت کنید و یا عضوخبرنامه بشید متشکرم. ‏ با عرض سلام و خوش امد گویی خدمت شما بازدید کننده گرامی در این وب سعی در معرفی دهستان رمشک در دنیایی مجازی داریم که البته مطالب دیگری هم قرار خواهد گرفت در حدتوان

  رمشک