رمشک
آپلود سنتر دائمی  و همیشگی نیلوبلاگ با ساپورت پسوند های لازم
 

بزرگان رمشک حکومت سالار عبدالحسین

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

حکومت سالار عبدالحسین

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

دردوران قدیم بدلیل نبودن دولت مرکزی ونداشتن اقتدار؛ کنترل مناطق بر اساس حکومت خوانین حکومت مردم برمردم پایه گذاری شده بود ازمیان طوایف هر قبیله ای که شهامت وشجاعت بیشتری درآن یافت می شد خود را حاکم آن منطقه دانسته وتمامی رعایا می بایستی تحت فرمان ویدرآیند .

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

رمشک نیز از ین قاعده مستثنی نبوده وبرای حفاظت خود در برابر مهاجمان ؛ طایفه سالار را از منطقه سندرک سر نی از استان هرمزگان به این حوالی آورده تا از آنها حفاظت نمایند از آنجاییکه مردم رمشک درصدد حکمرانی نبوده وتمایلی به درگیری ولشکر کشی نداشته اند حتی طایفه سرحدی که دراطراف کوههای رمشک ساکن بوده در شجاعت ودلیری زبان زد خاص وعام بوده اند تمایلی به حکومتی نشان نمیدهند .

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

سردار طایفه سرحدی بنام حسین احمد شاه نیز زمام منطقه را بر عهده نمی گیرد ولی با مردم رمشک به مشوره نشسته فردی را به نام عبدالحسین کامران به عنوانسردار)خان( انتخاب وخود وی که مردی دلیر و جنگجوبوده به فرماند هی نیروهای مسلح منصوب میگردد .

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

حسین احمدشاه سرحدی تیراندازی ماهر وگوش به فرمان حاکم بوده تا مو به مو دستورات وی را رعایت نماید معال وصف به زودی این حکومت برای حفظ مردم رمشک که از دست مهاجمان درامان بمانند ویا به نوعی خود را معرفی نماید دست به آرایش جنگی میزند و در چند نقطه درگیری مسلحانه صورت میگیرد ودر این نبردها سالار با نیروهای رزمی سرحدی وطایفه ای دیگربنام سپاهاز حوالی قلعه گنج که در معییت حاکم بوده اند پیروز میدان میشود وبه سرعت نام و آوازه حکومت رمشک در هر جا نقل محافل میشود جوان جویای نامی ازنزدیکان حاکم بنام کامران دراولین درگیری با هوت عبدالنبی از سرداران طایفه هوت که از طرف دولت ؛ حاکم رمشک معرفی شده است به مقابله بر می آید واز سالار عبدالحسین اجازه مبارزه میگیرد تا وی راقلع وقمع وازقلمرو حکومت سالار محو سازداین جوان جویای نام چند نفر جنگی ومبارز را انتخاب وبه مباره با دست نشانده رضاشاه ظالم روانه میدان میشود )لازم بهذکراست از زمان حضور عبدالنبی با حمایت مستقیم دولت مرکزی در رمشک سالارعبدالحسین به اطراف کوههای مارز وآورتین رفته و در آنجا اسکان میگزیند (

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com •.ﺂللہم اشف چراغ علي شفاء ليس بعده سقما ابدا وخذ بيده واحرسه بعينك التى لاتنام واكفه بركنك الذى لايرام بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com •.ﺂللہم البسه ثوب العافيه عاجلا غير آجلا بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com •.ﺂللہم داوه بدائك واشفه بشفائك واغنه بفضلك عمن سواك بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com أمين بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com וللہُم : إشّف منْ عَظم مرّضہ ، وعَجز شِفائہ ، وگثر دّائہ ، انْت سُبحانگ ، عونْہ ، وشِفاؤھ ، يامنْ غمر العبادّ ، بفضَلہ ، ولطفہ ، وعطائہ ." بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com چراغ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com در این ماه مبارک رمضان دعا کنید بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com دوستان آشنایان و مردم مسلمان بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com منبع:daze1.blogfa.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: دو شنبه 7 مرداد 1392برچسب:رمشک,بزرگان رمشک,ماه رمضان,حکومت سالار عبدالحسین,هرمزگان,حکومت,,
 • معرفی طایفه سرحدی رمشک

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com توصیه ما به شما این است با سرحدی به هیچ عنوان دعوا نکید بحث نکید بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com خطرناکترین طایف سرحدی بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com علی بخش: بزرگ طایف سرحدی بعد بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com نبی :بخش بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com رسول بخش بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com حامد :نبی بخش بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com رسول بخش: در چند ماه پیش بخاطر این که پسرش عظم در بین را که در حال بردن مواد مخدر بود به دست مأمورین دولت جان خود رو از دست داد بود که با رسیدن خبر به رسول بخش :رسول بخش به دنبال کسانی که به مأمورین دولت خبر دادند رو دنبال می کند که طولی نمیکشد که آنها رو پیدا می کند سه نفر رو شناسای می کند آنها رو به کوه ها ی دور می برد تا که به کار خود اعتراف کنند بعد از مدتی دو نفر آنها رو نزدیکی روستای پیلوم با گلوله تفنگ جان آنها رو میگیره و یک نفر رو آزاد میکند بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com این اشخاص که به دست رسول بخش به قتل رسیدن از هر جهت نگاه کنیم شهید محصوب میشن:اگر برای دولت جمهوری اسلامی کار می کردن شهید محصوب میشن و اگر هم که برای دولت جمهوری اسلامی ایران کار نمی کردن باز هم شهید مخصوب میشن بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com مردم این طایف بیش تر آنها دارای تفنگ می باشند که دولت بعضی از تفنگ های آنها رو گرفت و بعضی ها خودشان تفنگ ها را چون که دولت آنها رو شناسایی کرده بود به دولت تحویل دادن بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com یک شخص دانش آموز هم به اسم عادل وفایی هم در این راه جان خود رو از دست داد به همراه پدرش خدا بیامورزتش بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

   

   

   

   

   

   

  بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ </P>
           
<DIV class=clear></DIV>
<DIV class=post-hr></DIV>
<DIV id=info>
<LI id=author-post>نوشته : نظام اربابی پور</LI>
<LI id=date-post>تاریخ: یک شنبه 1 ارديبهشت 1398برچسب:<a href=طایفه,سرحدی,طایفه سرحدی,رمشک,معرفی طایفه سرحدی رمشک,

 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد


  lovenar

  نظام اربابی پور

  lovenar

  http://lovenar.loxblog.com

  رمشک

  بزرگان رمشک حکومت سالار عبدالحسین

  رمشک

  كد ساعت و تاريخ

  با سلام خدمت شما دوست عزیز نظامم اهل دهستان رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان رشته درسیم هستش علوم انسانی حتما به وب شما هم سرمیزنم وخوشحال میشم اگه توی نظرسنجی شرکت کنید و یا عضوخبرنامه بشید متشکرم. ‏ با عرض سلام و خوش امد گویی خدمت شما بازدید کننده گرامی در این وب سعی در معرفی دهستان رمشک در دنیایی مجازی داریم که البته مطالب دیگری هم قرار خواهد گرفت در حدتوان

  رمشک